Stageplaats cluster Politiek en Veiligheid in Canberra

De Nederlandse Ambassade in Canberra zoekt een stagiair(e) voor de periode van 1 september 2017 tot en met 28 februari 2018 voor het cluster Politiek en Veiligheid.

Werkomgeving

Een stage op de ambassade in Canberra geeft je de mogelijkheid van dichtbij mee te maken wat diplomatie inhoudt. De ambassade in Canberra vertegenwoordigt de Nederlandse belangen in Australië, Vanuatu, Nauru, Papua Nieuw-Guinea en de Salomonseilanden. De afdelingen Defensie en Nationale Politie zijn tevens bij enkele andere landen geaccrediteerd.

In het cluster Politiek en Veiligheid werken de afdelingen Politiek, Defensie en Nationale Politie gezamenlijk aan de bilaterale veiligheidspolitieke- en politiesamenwerking met Australië. Dit werkterrein bestrijkt een breed palet aan internationaal politieke en operationele kwesties, zoals cyberveiligheid, terrorisme, georganiseerde misdaad, defensiesamenwerking, mensenrechten en geopolitieke ontwikkelingen in de regio. Tijdens het staatsbezoek aan Australië in 2016 hebben Nederland en Australië nieuwe afspraken gemaakt om een strategische dialoog te voeren. Het cluster levert daaraan een actieve bijdrage, waarbij de stagiair(e) betrokken zal worden.

Stage omschrijving

De ambassade zoekt een stagiair(e) met aantoonbare belangstelling voor buitenlands-politieke onderwerpen. Hij/zij zal het cluster beleidsmatig ondersteunen door onderzoek te doen naar politieke en veiligheidszaken, beleidsdocumenten te analyseren, verslagen op te stellen van bijeenkomsten en een bijdrage te leveren aan de rapportage naar Nederland. De stagiair(e) zal tevens assisteren bij het praktisch organiseren van interne of publieksdiplomatieke activiteiten. Tot slot kan hij/zij worden ingezet voor ambassade-brede taken.

Functievereisten

 • Representatief voorkomen;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Goede schrijfvaardigheden;
 • Paart creativiteit aan durf en initiatief;
 • ‘Hands-on’ mentaliteit, teamspeler en enthousiast;
 • Integer, vertrouwelijk behandelen van gevoelige informatie;
 • Vaardig in plannen, behouden van overzicht en stellen van prioriteiten;
 • Praktijkervaring met het organiseren van (publieke) evenementen;
 • Volgen van een relevante universitaire studie, bij voorkeur in de eindfase;
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met actuele internationaal-politieke thema’s;
 • Uitstekende beheersing in woord/geschrift van de Nederlandse en Engelse taal (C1, C2).

Begeleiding

Het Hoofd van de Afdeling Politiek is stagebegeleider. In de praktijk zal de stagiair(e) nauw samenwerken met – en mede gecoacht worden door – de hoofden van de afdelingen Nationale Politie en Defensie.

Algemene voorwaarden

 1. De stagiair(e) dient de Nederlandse nationaliteit te hebben of een opleiding te volgen aan een Nederlandse onderwijsinstelling (erkend door het ministerie van OC&W);
 2. Studenten met de Nederlandse nationaliteit kunnen ook een studie volgen aan een erkende universiteit in het buitenland;
 3. De voorkeur gaat uit naar een stagiair(e) die beschikbaar is gedurende de hele stage-periode van 6 maanden;
 4. Conform het stage reglement van het Ministerie van Buitenlandse Zaken wordt als voorwaarde gesteld dat stagiair(e)s gedurende de gehele stageperiode als student ingeschreven staan aan een Nederlandse hogere onderwijsinstelling, bij voorkeur WO;
 5. Voor aanvang van de stage moet de beoogd stagiair(e) een Verklaring Omtrent het Gedrag overleggen;
 6. Reeds afgestudeerden komen niet in aanmerking;
 7. Het is slechts eenmaal mogelijk stage te lopen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;
 8. Voor meer informatie over de voorwaarden, klik hier.

Je wordt verzocht alleen te reageren als je aan alle voorwaarden voldoet.

Vergoeding

Gedurende de stageperiode kom je in aanmerking voor een stagevergoeding en een vergoeding van je pensionkosten. Voor meer informatie over vergoedingen, klik hier.

Sollicitatieprocedure

Geïnteresseerden kunnen t/m 23 juni 2017 een motivatiebrief en een CV, met daarbij gevoegd de contactgegevens van twee referenten, mailen naar can-pa@minbuza.nl, t.a.v. Arthur den Hartog, Hoofd Politieke Afdeling. Met enkele kandidaten zal daarna telefonisch een sollicitatiegesprek plaatsvinden in de week van 26 juni 2017.