Consulaire tarieven in Argentinië

Op de tarieflijst vindt u de prijzen van consulaire diensten. Bijvoorbeeld een paspoort, ID-kaart of een consulaire verklaring.

U kunt met uw Nederlandse/lokale pinpas en/of credit kaart betalen (ook contant alleen in Argentijnse pesos gepast, de ambassade heeft geen wisselgeld). American Express functioneert helaas niet.

Let op:  Betaalt u met een Argentijnse bankpas; over de reeds genoemde belasting  “Impuesto PAIS” van 30% wordt nog een belasting van 35% geheven, de zogenaamde “Impuesto a Ganancias”. 

U kunt geen rechten ontlenen aan de hier genoemde bedragen. De bedragen kunnen op elk moment wijzigen.

Tarieven vanaf 1 maart 2021

Paspoort en identiteitskaart / Pasaporte y documento de identidad EUR PESOS  
Paspoort meerderjarige / Pasaporte adulto 142,60 15.500,00
Paspoort minderjarige / Pasaporte menor de 18 años 124,40 13.521,00
Zakenpaspoort / Pasaporte de negocios 142,60 15.500,00
Zakenpaspoort minderjarige / Pasaporte de negocios menor de 18 años 124,40 13.521,00
ID-kaart meerderjarige / Tarjeta de identidad adulto 135,85 14.766,00
ID-kaart minderjarige / Tarjeta de identidad menor de 18 años 103,00 11.195,00
Laissez-passer of noodpaspoort / Documento de emergencia 50,85 5.527,00
Laissez-passer voor stoffelijk overschot / Salvoconducto para transporte de restos mortales 60,00 6.521,00

Visados

EUR

PESOS

Schengenvisum kinderen tot 6 jaar / Visado Schengen niños menores de 6 años Gratis Gratis
Schengenvisum kinderen 6-11 jaar / Visado Schengen menores de edad (de 6 a 11 años) 40,00 4.347,00
Schengenvisum normaal tarief / Visado Schengen 80,00 8.695,00
Schengenvisum laag tarief* / Visado Schengen tarifa reducida** 35,00 3.804,00
Caribisch visum kinderen tot 6 jaar / Visado caribeño, niños menores de 6 años Gratis Gratis
Caribisch visum kinderen 6 t/m 11 jaar / 40,00 4.347,00
Caribisch visum / Visado caribeño (max 30 días) 80,00 8.695,00
MVV (machtiging voorlopig verblijf) diverse tarieven, afhankelijk van verblijfsdoel / MVV (permiso de residencia provisional) la tarifa varía según el propósito de la estancia -- --
* visumfacilitatie voor burgers van Armenië, Azerbeidzjan, Kosovo, Oekraïne en Rusland  
** facilitación de la expedición de visados para los ciudadanos de Armenia, Azerbaiyán, Kosovo, Ucrania y Rusia
Nederlandse nationaliteit krijgen / Obtener la nacionalidad holandesa EUR PESOS
Optieprocedure: enkelvoudig / Opción simple 196,00 21.304,00
Optieprocedure: gemeenschappelijk / Opción en conjunto 335,00 36.413,00
Optieprocedure: medeopterende minderjarige / Opción incluyendo menor de edad 22,00 2.391,00
Naturalisatie: enkelvoudig, standaard / Naturalización simple 925,00 100.543,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, standaard / Naturalización en conjunto 1.181,00 128.369,00
Naturalisatie: enkelvoudig, verlaagd / Naturalización simple, tarifa rebajada 688,00 74.782,00
Naturalisatie: gemeenschappelijk, verlaagd / Naturalización en conjunto, tarifa rebajada 945,00 102.717,00
Naturalisatie: meenaturaliserende minderjarige / Naturalización incluyendo menor de edad 137,00 14.891,00
Inburgeringsexamen voor naturalisatie / Examen de naturalización 350,00 38.043,00
Consulaire documenten / Documentos consulares EUR PESOS
Consulaire verklaringen / Certificados consulares 30,00 3.260,00
Verklaring 'afschrift/kopie is conform origineel' / Copia legalizada 26,25 2.853,00
Legalisaties / Legalizaciones EUR PESOS
Legalisatie hantekening Nederlander / Legalización de la firma de un neerlandeés 26,25 2.853,00
Legalisatie document / Legalización de un documento 26,25 2.853,00
Bemiddeling opvragen document / Mediación en la solicitud de un documento 103,00 11.195,00
Bemiddeling opvragen en legaliseren / Mediación en la solicitud, trámite y legalización documento 131,00 14.239,00