Kansen voor ondernemers in Angola

Wilt u weten welke kansen en trends er zijn in Angola? Het ambassadenetwerk houdt de lokale markt in de gaten.

Kansen en ontwikkelingen in het buitenland

De medewerkers van het ambassadenetwerk volgen de economische, innovatieve en maatschappelijke ontwikkelingen. En wijzen u op kansen, trends en behoeften bij lokale partijen en overheden. Bijvoorbeeld voor bepaalde producten of technieken. Ook kansen en ontwikkelingen op het gebied van innoveren en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen en aanbestedingen houden zij goed in de gaten.

Bovendien houdt het ambassadenetwerk aanbestedingen in het buitenland en van internationale organisaties goed in de gaten.

Een overzicht van kansen vindt u op de portal Internationaal Ondernemen en in de app NL exporteert.

Marktrapporten en sectorrapporten

Het ambassadenetwerk stelt ook markt- en sectorrapporten op. U vindt hier ook rapporten van private partijen zoals banken. Zo bent u op de hoogte van de belangrijkste zakelijke ontwikkelingen in de lokale markt.

Kansen voor ondernemers in dit land of gebied

Er is geen extra informatie.

Landbouw

De ambassade heeft een strategie geschreven voor Nederlandse interventies in de landbouw. Het doel van de ambassade is door doelgerichte strategische interventies in de landbouw bij te dragen aan de ambitie van de overheid van Angola om de economie te diversificeren, met als resultaat concrete business leads voor Nederlandse en Angolese ondernemers.

 Agrarische potentie in Angola
Angola heeft een geschatte 35 miljoen hectare landbouwgrond, waarvan minder dan 5 miljoen hectare momenteel in cultuur. Over het algemeen is de landbouwproductiviteit erg laag terwijl de bodem vruchtbaar is en sommige regio's als Huambo, Malange en Bié een gemiddelde neerslag kennen van meer dan 1.000 mm per jaar. Angola zou het potentieel van de diverse agriklimatologische regio's beter kunnen benutten, mede om de voedselproductie te verhogen (FAO).
Hoewel in 2014 de landbouwsector slechts voor 3-4% bijdroeg aan het BBP (EIU schattingen), is ongeveer tweederde van de bevolking van Angola afhankelijk van de landbouw voor voedsel, inkomen en werkgelegenheid (met name vrouwen). Geschat wordt dat 80% smallholder farmers zijn, met een zeer lage productiviteit. Gebrek aan kennis, slechte toegang tot inputs en andere noodzakelijke middelen vormen een obstakel. Er is onder andere grote behoefte aan zaden, goed gereedschap om het land te bewerken en bemesting. Daarom is Angola buiten haar grenzen aan het kijken naar kennis, technologie en apparatuur (IFAD).
Nederland kan bijdragen aan voedselzekerheid in Angola door het ontwikkelen van een waardeketen, met een focus op technologie en innovatie, kennisoverdracht en het leveren van kwalitatieve producten geschikt voor de Afrikaanse markt.
Speciale aandacht van de ambassade gaat uit naar een aantal subsectoren:

  • Intensieve veehouderij
  • Groente en fruit (open veld, ketenoptimalisatie, covered crops)
  • Zuivel (primaire productie en verwerking)
  • Aardappel (gerelateerde activiteiten)
  • Remote sensing

Contact economische afdeling

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in zaken doen in Angola? Aarzel niet contact op te nemen met de economische afdeling voor meer informatie. Gelieve in het Engels te corresponderen.
Voor landbouwgerelateerde vragen kunt u ook contact opnemen met de Landbouwattaché in Pretoria, tevens werkzaam voor Angola: pre-lnv@minbuza.nl.