Legaliseren van documenten uit Angola voor gebruik in Nederland

U wilt uw Angolese document gebruiken in Nederland. U heeft legalisatie nodig van het Angolese ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Luanda uw document.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Angola.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand (Conservatória do Registo Civil).

 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een echtscheidingsakte

Deze documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u ingeschreven staat.
Documenten van een religieus of traditioneel gesloten huwelijk zijn niet geldig.

Afschrift van een geboorteakte

Dit document vraagt u op in de gemeente waar uw geboorte geregistreerd staat. U heeft hier uw geboortebewijs (cédula pessoal) bij nodig, dit laat u zien aan de balie. Iemand anders kan dit ook voor u doen.

Verklaring van ongehuwd zijn

Als verklaring gebruikt u uw verblijfscertificaat (atestado de residencia) met daarbij een affidavit. Een affidavit is een verklaring onder ede die u aflegt bij een notaris.

Afschrift van een akte van overlijden

Dit document vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de persoon overleed.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Angolese ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna met uw document en bijbehoren naar de Nederlandse ambassade in Luanda voor de Nederlandse legalisatie.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Angola.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.