Legaliseren van documenten uit Amerikaans Samoa voor gebruik in Nederland

U wilt uw Amerikaans Samoaanse document gebruiken in Nederland. U heeft daarvoor legalisatie nodig van de lokale Amerikaanse autoriteiten in Pago Pago.

Door het coronavirus is het legaliseren van buitenlandse documenten bij een ambassade of consulaat-generaal beperkt mogelijk. U maakt een afspraak via het online afsprakensysteem. Of dit moet anders zijn aangegeven. Zijn er geen tijdstippen beschikbaar? Dan is het nog niet mogelijk om uw document te laten legaliseren. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Waar kunt u de documenten opvragen?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. De meest voorkomende soorten documenten zijn van de burgerlijke stand:

  • afschrift van een geboorteakte
  • afschrift van een huwelijksakte
  • afschrift van een overlijdensakte

Deze afschriften vraagt u op bij de ‘American Samoa Government’, Office of Vital Records Office in Pago Pago.

Verklaring van ongehuwd zijn

Informeer bij de Amerikaans Samoaanse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Dit afschrift vraagt u op bij de ‘High Court of American Samoa’ in Pago Pago.

Waar en hoe laat u uw document legaliseren?

U laat uw Amerikaans Samoaanse document legaliseren bij de lokale Amerikaanse autoriteiten in Pago Pago. Hoe dit werkt, vindt u op de pagina Legaliseren van documenten uit de Verenigde Staten voor gebruik in Nederland.