Legaliseren van documenten uit Algerije voor gebruik in Nederland

U wilt Algerijnse documenten gebruiken in Nederland. U laat deze eerst legaliseren door het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Daarna legaliseert de Nederlandse ambassade in Algiers uw document.

Door het coronavirus kunt u, tot nadere berichtgeving, geen buitenlandse documenten laten legaliseren bij een ambassade of een consulaat-generaal. Hoeven alleen de lokale autoriteiten uw documenten te legaliseren? Controleer dan bij de lokale autoriteiten of dat kan.

Wie kan documenten laten legaliseren?

Iedereen met 1 of meer documenten uit Algerije.

U kunt uw gelegaliseerde document gebruiken in:

 • Europees Nederland
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curaçao
 • Saba
 • Sint Eustatius
 • Sint Maarten

Voorwaarden voor uw document

Uw document is origineel en compleet. Verwijst het document naar andere documenten of bijlagen, dan zitten deze erbij.

Vertaling van uw document

Als uw document niet in het Engels, Frans, Duits of Nederlands is, kunt u een vertaling nodig hebben. Hiervoor geldt het volgende:

 • Een beëdigde vertaler vertaalt uw document.
 • De vertaling is in het Engels, Frans, Duits of Nederlands.
 • Als de vertaler niet in Nederland is beëdigd, laat u de vertaling ook legaliseren.

Welke documenten kunt u laten legaliseren?

U kunt allerlei documenten laten legaliseren. Bijvoorbeeld diploma’s en verklaringen. Het meest voorkomende soort document  is een afschrift (copie intégrale) van de burgerlijke stand (l’état civil). Deze zijn meestal in het Arabisch. U kunt vragen om een Franstalig document voor gebruik in het buitenland. Dan hoeft u het niet te laten vertalen.

 • afschrift van een geboorteakte
 • afschrift van een huwelijksakte
 • afschrift van een akte van overlijden

Deze documenten vraagt u op bij de burgerlijke stand van de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond.

Verklaring van ongehuwd zijn

Dit document vraagt u persoonlijk aan bij de burgerlijke stand in de gemeente waar u woont. U heeft daarbij twee getuigen, een afschrift van uw geboorteakte en uw familieboekje nodig.

Afschrift van een echtscheidingsakte

Informeer bij de Algerijnse autoriteiten waar u dit document kunt opvragen.

Waar kunt u uw documenten laten legaliseren?

Laat uw document eerst legaliseren bij het Algerijnse ministerie van Buitenlandse Zaken. Ga daarna met uw document naar de Nederlandse ambassade in Algiers voor de Nederlandse legalisatie. Dit kan in persoon of door een door u gemachtigde persoon.

Met deze legalisaties is uw document klaar voor gebruik in het Koninkrijk der Nederlanden.

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het legaliseren van een document is een afspraak nodig. U kunt een afspraak maken via het online afsprakensysteem.

Hoeveel moet u betalen?

Bekijk het overzicht van de consulaire tarieven voor de kosten en de betaalwijze.

Bemiddeling door Consulair Dienstencentrum (CDC) in Den Haag

Het Consulair Dienstencentrum kan niet bemiddelen bij het opvragen en laten legaliseren van documenten in Algerije.

Controle van uw document

De stempel of de sticker op uw document betekent alleen dat de juiste handtekening op uw document staat. De stempel toont niet aan of de inhoud klopt of dat het document echt is. Een gemeente in Nederland, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of een andere instantie kan dit nog controleren.