Internationale kinderontvoering

Is uw kind naar het buitenland ontvoerd? Meld dit dan zo snel mogelijk bij de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca). De Ca kan u helpen bij het indienen van een verzoek tot teruggeleiding van uw kind.

Wat is internationale kinderontvoering?

Heeft de andere ouder uw kind zonder uw toestemming meegenomen naar een ander land? Of laat deze het kind achter na een vakantie of familiebezoek? Dan is er sprake van internationale kinderontvoering.

Kinderontvoering vanuit Nederland naar het buitenland

Is uw kind ontvoerd naar het buitenland? Meld dit zo snel mogelijk bij de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca).  Deze valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Ca kan u helpen bij het indienen van een verzoek tot teruggeleiding van uw kind.

U leest in het informatieblad internationale kinderontvoering wat de Ca voor u doet.

Kinderontvoering vanuit een ander land naar Nederland

Is uw kind ontvoerd naar Nederland vanuit een van de landen die het Haags Kinderontvoeringsverdrag (HKOV) hebben ondertekend? Dan kunt u terecht bij de Ca in het land waar u woont. Deze neemt contact op met de Ca in Nederland om de terugkeer van uw kind te regelen.

Als uw kind ontvoerd is vanuit een niet-verdragsland, kunt u zelf contact opnemen met de Ca in Nederland.