Coronavirus: veelgestelde vragen reisadvies Portugal

De Portugese overheid neemt maatregelen om de verpreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hieronder leest u de antwoorden op de meestgestelde vragen over deze maatregelen. Lees ook het reisadvies voor Portugal.

Update: 20 mei 2020, 16:59

Wat is de actuele situatie in Portugal?

In Portugal geldt momenteel een staat van calamiteit. Deze duurt tot 17 31 mei 24:00 uur en kan daarna worden verlengd. Enkele maatregelen die golden onder de noodtoestand worden gedurende deze maand iets versoepeld. De algemene en urgente oproep om thuis te blijven blijft gelden.

Op dit moment zijn de volgende maatregelen verplicht in Portugal:

  •          Bent u besmet met het coronavirus of onder verdenking van besmetting: dan bent u verplicht in isolatie te blijven (Thuis of in ziekenhuis).
  •          Overige bevolking (waaronder ouderen en chronisch zieken): Alle burgers hebben een beschermingsplicht en er wordt van hen gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven. U mag uw huis verlaten voor noodzakelijke activiteiten. Hieronder vallen: professionele activiteiten, boodschappen, tanken, apotheekbezoek, hulp aan familieleden, het begeleiden van minderjarigen voor kortdurende openluchtrecreatie en het kort uitlaten van huisdieren. Individuele sporten in de buitenlucht mogen worden beoefend. Naarmate winkels en restaurants weer open gaan, mag u hier gebruik van maken, altijd met inachtneming van de risico’s en hygiënevoorschriften.

Het is belangrijk dat u er zich bewust van bent dat, ondanks dat de noodtoestand is overgegaan in de staat van calamiteit, de gezondheidscrisis blijft heersen.

Er geldt een samenscholingsverbod voor het samenkomen met meer dan 10 personen. Ook mogen er maximaal 5 personen per 100m2 in gesloten ruimtes aanwezig zijn.

Voor reizigers met het openbaar vervoer: wees u ervan bewust dat het openbaar vervoer slechts voor 2/3 van de capaciteit gevuld mag zijn. Ook geldt hier een verplicht gebruik van maskers en de plicht voor het aanhouden van hygiëne voorschriften (handen desinfecteren, 2 meter afstand bewaren).

Thuiswerken blijft in de maand mei verplicht voor beroepen die thuis gedaan kunnen worden. Vanaf 1 juni mag er een geleidelijke afbouw in het thuiswerken plaatsvinden, dan wel met aangepaste werktijden etc.

Overheidsloketten zullen deels weer open gaan (financas etc.) – echter wel alleen op afspraak en met verplicht gebruik van maskers. Per 1 juni gaan de lojas do cidadao (stadskantoren) weer open. Per 18 mei mogen campings en camperplaatsen weer open, onder speciale voorwaarden en aanpassingen. Informatie over de aanpassingen is verkrijgbaar bij de betreffende  campings of camperplaats. Nota bene: het reisadvies blijft code oranje hetgeen betekent dat alle niet noodzakelijke reizen (zoals vakanties) nog steeds dringend worden afgeraden.

Winkels en restaurants hervatten activiteit in 3 fases:

  • Vanaf 4 mei mogen kleine straatwinkels (tot 200m2) weer open. Ook boekenwinkels, autowinkels, verzorging (kappers, schoonheidsspecialisten etc.), bibliotheken en archieven mogen open.
  • Vanaf 18 mei mogen straatwinkels tot 400m2 weer open, gemeenten bepalen het voor grotere zaken. Musea en monumenten ook weer open. Restaurants, bars en cafés mogen weer open en mensen ontvangen. Wel tot max. 50% van de capaciteit, en tot max. 23:00 uur open.
  • Vanaf 1 juni mogen alle straatwinkels open, en ook de winkels in winkelcentra. Bioscopen, theaters, auditoria en concertzalen mogen ook weer openen – met minder plaatsen beschikbaar om afstand te bewaren.

NB: Het gebruik van een masker is verplicht in winkels, openbaar vervoer, scholen en gesloten gelegenheden met meerdere mensen.

Naast bovengenoemde uitzonderingen blijven essentiële diensten als bakkerijen, supermarkten, apotheken, kiosken en tankstations open. Ook zullen gesloten horecagelegenheden (restaurants, cafés, disco’s) actief mogen blijven ten behoeve van afhaalservice of thuisbezorging van voedsel/drank. In geval van ongehoorzaamheid aan de opvolging van genoemde maatregelen of de schending van het verplicht isolement in geval van besmetting of verdenking daarvan bij symptomen, riskeert u een boete, aangezien dit kan worden beschouwd als een misdaad. 

Volg na aankomst in Portugal de adviezen en indicaties op van de lokale en nationale autoriteiten. Afhankelijk van plaatselijk geldende regelgeving kunt u worden opgeroepen 14 dagen in quarantaine te gaan in hotel of op thuisadres. Indien u een aansluitingsvlucht heeft op een vliegveld in Portugal, is het mogelijk te verblijven zonder quarantaine indien u het vliegveld tijdens uw overstap niet verlaat.

Hoe zit het met de havens? Mag ik met mijn boot in Portugal aanmeren? 

Schepen mogen niet aanmeren. Opvarenden mogen in geen enkel geval aan land komen. Alleen bij hoge uitzondering kan toestemming verkregen worden, nadat een reeks bevoegde autoriteiten daartoe instemt (Gezondheidsautoriteit, vreemdelingendienst, politie e.a.)

Houd er rekening mee dat in heel Europa landen strenge en restrictieve maatregelen gelden voor wat betreft het aanmeren van schepen.

Gelden op de Azoren en Madeira dezelfde maatregelen als op het vasteland Portugal?

De maatregelen die de Portugese overheid heeft genomen, gelden voor het hele land en iedereen die zich daar bevindt. Voor de Azoren en Madeira geldt een aantal extra of afwijkende maatregelen.

Azoren
Bij aankomst op de Azoren moet u 14 dagen in quarantaine blijven in een door de regering daartoe aangewezen hotel.

Indien u op de Azoren woonachtig bent, kunt u een verzoek indienen om de quarantaine thuis te volbrengen via: sres-drs@azores.gov.pt. Maatregelen kunnen per eiland verschillen, houd daar rekening mee.

Schepen mogen niet aanmeren, alleen bij hoge uitzondering en na verkregen toestemming van de Gezondheidsautoriteit. Ook mogen passagiers in geen enkel geval aan land komen.

Overige maatregelen, zoals het heropenen van commerciële activiteiten, zijn grotendeels gelijk als op vasteland Portugal. Zie ook de Veelgestelde vragen over de maatregelen die gelden op de Azoren (Portugees). U vindt links onderin het scherm een vertaalknop.

Madeira
Bij aankomst op Madeira moet  u 14 dagen in quarantaine blijven, in een door de regering daartoe aangewezen hotel. Ook moet u een vragenlijst invullen (Engels).

Vergunningen voor het aanmeren van cruiseschepen en jachten zijn opgeschort. Uitzonderlijke situaties worden door de autoriteiten gedoogd. Maar passagiers en bemanning mogen niet aan land komen.

Op Madeira gelden voor wat betreft verplaatsing van burgers dezelfde maatregelen als op vasteland Portugal.

Kan ik nog terugvliegen naar Nederland?

Houd er rekening mee dat luchtvaarmaatschappijen hun schema's aanpassen of zelfs geen vluchten meer aanbieden. De situatie verandert snel. We raden u aan te informeren bij uw reisorganisatie of de luchtvaartmaatschappij wat de mogelijkheden zijn. Er gaan momenteel met regelmaat vluchten vanuit Lissabon naar Amsterdam.

* Gezondheidsverklaring vliegreizen hoogrisicolanden

Mocht u per vliegtuig naar Nederland reizen, dan dient u een gezondheidsverklaring bij zich te hebben voordat u aan boord gaat. U ontvangt dit formulier van de luchtvaartmaatschappij. Zonder ingevuld formulier mag u niet aan boord. U moet het formulier tijdens de reis bij zich houden en desgevraagd tonen bij aankomst op Schiphol.

Na aankomst bent u verplicht om 14 dagen in quarantaine te blijven. Dat kan thuis of op een andere verblijfplaats.

* Check actuele aankomst/vertrektijden

Ook wordt u geadviseerd om voor uw vertrek de meest recente aankomst/vertrektijden te checken voor de luchthavens via https://www.aeroportolisboa.pt/en/lis/home (kies 'I'm planning'). maakt u een overstap op een vliegveld in Portugal, dan mag u het vliegveld niet verlaten.

Kan ik Portugal met de auto verlaten?

Als u duidelijk maakt dat u terug naar Nederland gaat waar u woont, is het volgens de aangekondigde maatregelen toegestaan om terug te keren.

Houd rekening met eventueel oponthoud rond de grensovergangen, respecteer de hygiënevoorschriften om verspreiding van het virus te voorkomen en houd het nieuws en de verkeersinformatie goed in de gaten.

Voor mogelijkheden om per auto te reizen door de andere doorvoerlanden, wordt u geadviseerd om de facebookpagina’s van de Nederlandse Ambassades in Spanje, Frankrijk en België te volgen en de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken van deze landen te checken:

Welke grensdocumenten heb ik nodig als ik met de auto naar Nederland reis?

Portugal

Voordat u de weg op gaat adviseren wij u een verklaring te downloaden van de Nederlandse Ambassade in Portugal. U heeft recht op vrije doorgang mits u geen toeristische rondreis maakt. Om de overgang voor u te bespoedigen heeft de ambassade in Lissabon een document opgesteld, dat u aan de autoriteiten en/of grenswachten kunt overhandigen indien u wordt aangehouden. Hiermee verklaart u dat u naar uw woonplaats in Nederland reist.

Het document om in Portugal te reizen is hier te downloaden. 

Spanje

De grenzen tussen Portugal en Spanje blijven nog tot 15 juni gesloten voor vrij verkeer. Er zijn 9 punten waar grensovergang mogelijk is voor reizigers die onder de uitzonderingen vallen.  Onder de afgekondigde maatregel dat reizen niet is toegestaan in Spanje vormt terugkeren naar de woonplaats een van de belangrijkste uitzonderingen. U heeft recht op vrije doorgang mits u de kortste route naar huis kiest en geen toeristische rondreis (meer) maakt. 

Voordat u de weg op gaat adviseren wij u een verklaring te downloaden van de Nederlandse Ambassade in Madrid (beschikbaar op Facebook en op de website). Om de overgang voor u te bespoedigen is dit document opgesteld dat u aan de grenswachten kunt overhandigen indien u wordt aangehouden. 

Let op: In Spanje geldt momenteel een quarantaine plicht van 14 dagen voor reizigers vanuit het buitenland. Een uitzondering geldt reizigers die door Spanje moeten reizen om naar hun thuisland te gaan. U kunt dus vanuit Portugal naar uw woonplaats in Nederland reizen, mits u kunt aantonen dat u onderweg naar huis bent, zoals hierboven beschreven. 

Voor meer informatie zie ook de veelgestelde vragen over Spanje.

Het document om in Spanje te reizen is hier te downloaden.

Frankrijk

Reizigers die naar of door Frankrijk reizen wordt aangeraden het formulier 'ATTESTATION DE DEPLACEMENT DEROGATOIRE' in te vullen (of over te schrijven) en daarin de reden van de reis aan te geven(U kunt onderaan de 2e optie aankruisen  - familie omstandigheden: motif familial). U mag alleen door Frankrijk reizen voor terugkeer naar Nederland, en dient een geldig Nederlands paspoort en deze verklaring bij u te hebben. Deze verklaring vult u per reis of verplaatsing opnieuw in. De Franse politie kan de verklaring scannen, dus uitprinten is niet nodig. Er wordt streng gecontroleerd.

België

Nederlanders onderweg naar huis zijn tegen problemen aangelopen bij het passeren van de Frans-Belgische grens. We hebben berichten ontvangen van Nederlanders die de doorgang werd ontzegd en via Duitsland naar huis zijn gereden. Om de grensovergang te vergemakkelijken, heeft de Nederlanse ambassade in België een verklaring opgesteld. Met het document verklaart u dat u naar uw woonplaats in Nederland reist. Het advies is om het document voor vertrek te printen en bij de hand te houden.

Het document om in België te reizen is hier te downloaden.

Duitsland

Indien u via Duitsland reist, adviseren wij u het document van de Duitse ambassade in Madrid bij de hand te hebben. Dit document geldt ook voor reizigers vanuit Portugal omdat zij via Spanje zijn gereden. Het advies is om het document voor vertrek te printen en bij de hand te houden.

Het document om in Duitsland te reizen is hier te downloaden.

Gelden er speciale maatregelen bij aankomst in Nederland?

Ja, voor reizigers uit hoog-risicolanden als Portugal geldt het dringende advies om bij aankomst in Nederland 14 dagen in huis of op uw verblijfplaats in quarantaine blijven. Dit geldt voor iedereen die vanuit hoge-risicogebieden, zoals Portugal, naar Nederland reist. Het dringende advies is daarnaast het contact met eventueel aanwezige familieleden en derden te vermijden. Ook dient u alle gedragsregels te volgen die op dit moment in Nederland voor iedereen gelden. Alle reizigers worden bij aankomst in Nederland over de gedragsregels geïnformeerd.

Voor meer informatie over de in Nederland geldende regels kunt u de volgende pdf-documenten downloaden:

Kijk ook op de veelgestelde vragen over corona en terugreizen naar Nederland.

Kan ik nog naar Portugal toe reizen?

Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Deze maatregelen hebben vergaande consequenties voor reizigers.
Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders om de komende periode niet meer naar het buitenland te reizen, tenzij strikt noodzakelijk. Dat is niet alleen vanwege gezondheidsaspecten, maar vanwege de impact die overheidsmaatregelen kunnen hebben voor Nederlandse reizigers.

In Portugal geldt momenteel een staat van calamiteit. Volgens de maatregelen die momenteel gelden, kunt u per auto Portugal alléén binnenkomen als u een verblijfsvergunning kunt overleggen en daarmee kunt aantonen dat u in Portugal woonachtig bent.
Wees u bewust van de maatregelen die de noodtoestand verder met zich meebrengt en die uw omstandigheden omtrent verblijf of terugkeer naar Nederland kunnen bemoeilijken.

Wat moet ik doen als ik in Portugal wil blijven?

Kiest u er zelf voor om te blijven, of heeft u geen mogelijkheid om naar Nederland te gaan, dan dient u zelf voorzieningen te treffen voor een eventueel veel langer verblijf.

In dit geval dient u de voorschriften van de nationale en de lokale autoriteiten te volgen. Voor alle in Portugal verblijvende personen, Portugezen en mensen met een andere nationaliteit, gelden dezelfde maatregelen.

In Portugal geldt momenteel een staat van calamiteit. Houdt u rekening met de maatregelen die dit met zich mee heeft gebracht. Volg na aankomst in Portugal de adviezen en indicaties op van de lokale en nationale autoriteiten. Afhankelijk van plaatselijk geldende regelgeving kunt u worden opgeroepen 14 dagen in quarantaine te gaan in hotel of op thuisadres.

Ik ben ondernemer, werknemer of ZZPer in Portugal. Wat doet de Portugese regering voor mij?

De Portugese regering heeft een economisch en financieel steunpakket aangekondigd waarbij ondernemers, werknemers en ZZP'ers tijdelijk financiële ondersteuning kunnen krijgen om deze moeilijke periode door te komen. Bij vragen kunt u contact opnemen met de economische afdeling van de Nederlandse in Lissabon via lis-ea@minbuza.nl.

Heb ik in Portugal toegang tot medische zorg?

Als u in Nederland verzekerd bent, heeft u bij spoedgevallen binnen Portugal recht op medische zorg. Voor de voor u geldende voorwaarden dient u contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij.

Ik ben in Portugal en heb verdachte klachten. Wat moet ik doen?

Verkeert u in Portugal en vermoedt u dat u symptomen heeft? Bel dan met de nationale hulplijn 808 24 24 24 (voor Engels toets 9). Voor regio Azoren: 808 24 60 24. Voor regio Madeira 800 24 24 20. Houd er rekening mee dat u mogelijk meerdere malen moet bellen om contact te kunnen leggen. U kunt echter ook een e-mail sturen naar: atendimento@sns24.gov.pt

Ik heb een levensbewijs nodig maar de Nederlandse ambassade is gesloten. Wat moet ik doen?

De termijn om het formulier levensbewijs van de SVB in te vullen is verlengd. Meer informatie en veel gestelde vragen over dit onderwerp kunt u vinden op deze site.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?

Houd de vraag en antwoordpagina van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten voor de laatste updates en informatie omtrent het Coronavirus en de implicaties voor uw reisplannen.

Alle Nederlanders in Portugal wordt verzocht om zich te registreren via de Informatieservice Buitenlandse Zaken.

Als u in het land bent, kies dan de optie ‘Aanmelden + registreren bij de ambassade’. U kunt via dezelfde pagina uw contactgegevens updaten.

Vergeet niet u uit te schrijven als u het land verlaten heeft. U helpt de Nederlandse ambassades daarmee enorm om het bestand van Nederlanders in het buitenland actueel te houden

Moet ik nog iets doen als ik terug ben in Nederland?

Vergeet niet u uit te schrijven bij de Informatieservice Buitenlandse Zaken en/of Bijzondere Bijstand Buitenland  zodra u het land verlaten heeft. U helpt daarmee het bestand van Nederlanders in het buitenland actueel te houden.

Hoe kunt u zich afmelden voor Bijzondere Bijstand Buitenland? Bel hiervoor naar 024 7247 247 (of +31 247 247 247 vanuit het buitenland). U kunt zich niet zelf via de website afmelden voor de dienstverlening van Bijzondere Bijstand Buitenland.

Voor de Informatieservice kunt u zich wel zelf uitschrijven.

Kijk ook op de veelgestelde vragen over corona en terugreizen naar Nederland.