Coronavirus: veelgestelde vragen gezondheidsverklaring voor reizigers naar Nederland

Voor reizigers die op Schiphol of een andere luchthaven in Nederland landen is een gezondheidsverklaring verplicht.

Op grond van de Wet publieke gezondheid wordt geborgd dat alle luchtvaartmaatschappijen de passagiers vragen om een gezondheidsverklaring. De verklaring dient voor het instappen te worden ingevuld.

Wanneer ik aankom op Schiphol, of een andere luchthaven in Nederland, waar moet ik rekening mee houden gelet op Covid19 maatregelen?

Kijk op de website van de luchthaven Schiphol voor de meest gestelde vragen: https://www.schiphol.nl/nl/pagina/coronavirus-en-schiphol-meest-gestelde-vragen/

Heb ik een gezondheidsverklaring nodig, en zo ja, hoe kom ik daaraan?

Ja, voor het reizen naar Nederland, dus bij aankomst, als ook bij vertrek heeft u een gezondheidsverklaring nodig. Meer informatie over coronavirus en reizen naar Nederland vindt u op rijksoverheid.nl.

Wie controleert of de gezondheidsverklaring?

De passagiers moeten het ingevulde formulier met zich meebrengen naar Nederland. Op de luchthaven van aankomst worden passagiers (steekproefsgewijs) gevraagd om hun gezondheidsverklaring te tonen. Passagiers ontvangen tevens informatie over de geldende maatregelen in Nederland.

Wat gebeurt er met geweigerde passagiers?

Het is aan de gezondheidsinstanties in het betreffende land om een gezondheidsrisicoanalyse te maken en de vervolgstappen te bepalen.