WCAG 2 onderzoek nederlandwereldwijd.nl

Het WCAG 2 onderzoek is een toegankelijkheidsonderzoek. Het laat zien in hoeverre nederlandwereldwijd.nl op 22 juli 2020 voldeed aan de internationaal geaccepteerde toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG 2.1). WCAG staat voor Web Content Accessibility Guidelines. Dit zijn de internationale richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent.