Stage bij de Nederlandse ambassade in Bogotá – Economische Afdeling

De economische afdeling van de Nederlandse ambassade te Bogotá is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode van 10 februari 2020 t/m 7 augustus 2020.

Werkomgeving

De ambassade in Bogotá is het verlengstuk van de Nederlandse Rijksoverheid in Colombia. De Economische Afdeling investeert in de overdracht van kennis en kunde vanuit Nederland naar Colombia. De afdeling heeft een breed takenpakket, waaronder duurzame handelsbevordering tussen Nederland en Colombia en rapportage over de (politieke) economie. Daarnaast onderhoudt deze een breed netwerk met het bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties in Colombia en Nederland.

Vanuit de topsectoren Land- en Tuinbouw, Water en Infrastructuur en Logistiek en Life Sciences & Health, tracht het team de kansen voor het Nederlands bedrijfsleven te identificeren zodat zij potentiële ondernemers kan ondersteunen bij het benutten van deze kansen. Daarbij investeert de ambassade ook in de lokale economie en loopt het thema duurzaamheid als een rode draad door ons werk.

De ambassade, gevestigd in de buurt Chicó, telt zevenentwintig werknemers, waarvan acht medewerkers uitgezonden zijn vanuit Nederland. Als stagiair(e) op de economische afdeling werk je samen met bijna alle beleidsmedewerkers. Daarnaast zal je samenwerken met de stagiair van de afdeling politiek, pers en cultuur.

Stageomschrijving

De stagiair(e) wordt actief betrokken bij diverse werkzaamheden, waardoor inzicht wordt verkregen in de rol van een economisch beleidsmedewerker op de ambassade. Hij/zij helpt bij de versterking en verduurzaming van de economische betrekkingen en van de ambassade zelf, onder meer door de volgende taken en activiteiten:

 • Medewerkers van de Afdeling Economische Zaken assisteren bij hun werkzaamheden
 • Opstellen van verslagen en berichten
 • Het bijwonen van beurzen, conferenties en bijeenkomsten op het gebied van (politieke) economie
 • Helpen organiseren van seminars en business events
 • Bij de planning en uitvoering van evenementen en ministeriële bezoeken assisteren
 • Handelsvragen beantwoorden
 • Economische analyses schrijven
 • Verduurzaming van de ambassade en maatschappelijk verantwoord ondernemen initiëren en actief ondersteunen
 • De facebook pagina van de ambassade bijhouden en het actualiseren van de website op basis van goede “online skills”

Profiel van de stagiair(e)

 • Gemotiveerde WO student met een afgeronde Bachelor in een relevante opleiding
 • Affiniteit met economische aangelegenheden, handel, duurzaamheid en de internationale betrekkingen
 • Goede beheersing van de Spaanse (minimaal CEFR B1), Engelse en Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Representatief en communicatief op een passend niveau kunnen functioneren
 • Kerneigenschappen: initiatiefrijk, enthousiast, zelfstandig en ondernemend
 • Stagiair(e) beschikt over de Nederlandse nationaliteit en staat tijdens de gehele stageperiode ingeschreven bij een erkende universiteit

Wat bieden wij

De ambassade biedt een stimulerende en leerzame werkomgeving met enthousiaste, betrokken collega’s en zeer afwisselende werkzaamheden. De stagiair(e) wordt betrokken bij diverse activiteiten waardoor inzicht wordt verkregen in de rol van beleidsmedewerker op een ambassade.

Voorwaarden en vergoedingen

Algemene voorwaarde en vergoedingen zijn te vinden op deze site: https://www.werkenvoorinternationaleorganisaties.nl/stages/stages-bij-buitenlandse-zaken

Meer weten en/of solliciteren

Geïnteresseerden kunnen tot en met zondag 1 december 2019 een motivatiebrief van maximaal één pagina en een CV opsturen in het Engels of Spaans naar bog-ez@minbuza.nl o.v.v. Sollicitatie Stage Economische Afdeling. Vermeld in je motivatie in ieder geval wat je motivaties en specialisaties zijn. De sollicitatiebrief kun je richten aan Pauline Blom, de Eerste Secretaris van de Economische Afdeling. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de huidige stagiaire van de Economische Afdeling Edith Vos door een mail te sturen naar edith.vos@minbuza.nl. In de week van 2 december 2019 zal een interview plaatsvinden met geselecteerde kandidaten.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.