Legalisatie - EU verordening 2016/1191

De verordening inzake openbare documenten (Verordening (EU) 2016/1191), die op 6 juli 2016 is aangenomen en in alle EU-landen geldt met ingang van 16 februari 2019, heeft tot doel het verkeer van bepaalde openbare documenten te vereenvoudigen. Lees de officiële tekst die is opgesteld door de EU Commissie en de lidstaten.