Eerlijk zakendoen zonder corruptie

De Nederlandse overheid en het bedrijfsleven willen gezamenlijk de buitenlandse corruptie tegengaan. Een groot, mondiaal probleem als corruptie kun je niet alleen oplossen. Hiervoor werken de organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en ICC Nederland samen met de ministeries van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie en van Economische Zaken. Deze brochure is een van de producten van die samenwerking en laat zien hoe wij u kunnen helpen als u met corruptie wordt geconfronteerd.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2017/01/19/eerlijk-zakendoen-zonder-corruptie