Swedish Transport Administrations' Guide to Business Opportunities in Sweden from 2018 to 2020

Dit factsheet van de Swedish Transport Administration geeft een overzicht van alle grotere infrastructuur- en (spoor)wegeninvesteringen in de periode van 2018 tot en met 2020. Per actuele aanbesteding vindt u hierin beknopte informatie over de kosten, contactpersonen en links met meer informatie over het project.