Een ander woord voor klokkenluiden

Door Ambassadeur Dewi van de Weerd

Werken aan wetgeving in Albanië

In het Engels heet klokkenluiden whistle blowing. Dat is misschien een betere term dan het Nederlandse ‘klokkenluiden’, want hoewel de klokkenluider misstanden naar buiten brengt, is het vaak niet de bedoeling dat al deze informatie meteen op straat ligt. In Albanië bestaat nog geen klokkenluiderwet en is ook geen duidelijke term voorhanden. De afgelopen maanden hebben wetenschappers van de Universiteit Utrecht samen met een team van Albanese beleidsmakers aan een ontwerpwet gewerkt. Afgelopen week vond een rondetafelbijeenkomst plaats in Tirana ter bespreking van de tweede draft met betrokken ministers, bedrijven en maatschappelijk middenveld. De ambassade heeft dit project begeleid en gefinancierd vanuit het MATRA programma voor rechtsstaatontwikkeling.

Anti-corruptiebeleid staat hoog op de agenda

De strijd tegen corruptie is éen van de vijf prioriteiten op de agenda van Albanië als kandidaatlidstaat van de EU. Corruptie is een alledaags probleem waar iedere Albaniër veel last van heeft. Mijn buren, een advocaat en een verzekeraar, klaagden erover in onze eerste ontmoeting. Vaak is het nodig wat extra geld te betalen, bijvoorbeeld aan de dokter of als je een vergunning moet aanvragen. Ook diploma's worden illegaal verhandeld. De Albanese regering heeft onlangs een webportal geopend waar corruptieklachten kunnen worden ingediend, bijvoorbeeld op gebied van gezondheid, in de bouw, onderwijs, publieke diensten, etc. ( www.stopkorrupsionit.al). Alleen al in de eerste week kwamen er 1700 klachten binnen. Een goede start, maar de vraag die veel Albanese burgers zich stellen is of ook de ‘grote vissen’ zullen worden gevangen.

Bedrijven met een interne klachtenprocedure hebben meer respect voor rechten werknemers

Een vraag bij het schrijven van de klokkenluiderswet was of deze zich zou moeten beperken tot de publieke sector of ook de private sector zou moeten meenemen. Het is bekend dat bedrijven die een interne klachtenprocedure hebben de rechten van hun werknemers beter respecteren en meer aandacht hebben voor mensenrechten. In het Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten van Nederland ( http://bit.ly/1E9YHmv) komt  dit onderwerp ook naar voren. De Albanese Kamer van Koophandel reageerde tijdens de rondetafel positief op het idee. De huidige Albanese draft vraagt van bedrijven met meer dan vijftig medewerkers om te voorzien in een procedure voor klokkenluiden. Maar of bedrijven daadwerkelijk een dergelijke procedure zullen instellen is mede afhankelijk van de monitoring van de wet. Ook training en voorlichting zal nodig zijn.

The proof of the pudding is in the eating

Diverse NGO's maakten zich zorgen over de implementatie van deze wet. Het auditing agentschap dat dat zou moeten gaan doen, is namelijk nu al onderbezet. De vraag is of zij die extra verantwoordelijkheid wel aan kunnen. Ook zal een publiekscampagne georganiseerd worden. Een zorgvuldige benadering is daarbij van belang, want in de context van Albanië is het 'aangeven' van misstanden omstreden. Immers, in de communistische tijd was de geheime dienst van dictator Enver Hoxha ook altijd op zoek naar informanten. Het onderwerp is dus beladen en kan tot discussie leiden bij zowel het publiek, als in het Albanese parlement. De framing van de wet is daarom belangrijk. Daar hoort ook de juiste benaming voor de wet in het Albanees bij. Er wordt nog gezocht naar het juiste Albanese equivalent van whistle blowing of klokkenluiden. De ambassade heeft op haar facebooksite een oproep voor ideëen gedaan (http://on.fb.me/1BPA8MY).