Kansen voor Nederlandse bedrijven in 50 verschillende markten in de Verenigde Staten

Bijgevoegd een artikel uit Globe Magazine van juli/augustus 2017. In dit artikel worden de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in 50 verschillende markten belicht. Ook is er aandacht voor wat de Nederlandse vertegenwoordigingen in de Verenigde Staten voor u als ondernemer kunnen betekenen.