Kansen in Zuid-China voor ondernemers

Bijgevoegd een artikel uit Globe Magazine van februari 2017. Dit artikel is het tweede deel uit een reeks van vier artikelen over het Nederlandse postennetwerk in China. In deze reeks worden de kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in de vier zeer verschillende windstreken van China over het voetlicht gebracht. Ook is er aandacht voor wat de Nederlandse vertegenwoordigingen in China voor u als ondernemer kunnen betekenen en waar de Nederlandse ondernemer in China tegen aan kan lopen. In dit artikel komen de kansen voor ondernemers in Zuid-China aan bod.