Verklaring burgerlijke staat - Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft geen bevolkingsregister. Daarom is het niet mogelijk om een verklaring van burgerlijke staat aan te vragen in het VK. Voor de periode dat u in het VK woont, kunt u dit formulier gebruiken.

The UK doesn't have a population register. Therefore it isn't possible to apply for a declaration of marital status in the UK. For the period that you have been living in the UK, you can use this form.