Vergaderen over de grens - Zweden

Heleen Kommers, werkzaam op de redactie van Meetings (een maandelijks vakblad over meetings, incentives, conferences en events) vergeleek in haar vaste rubriek ‘Vergaderen over de grens’ de vergadercultuur van verschillende landen met de Nederlandse. In dit artikel is Zweden aan de beurt en worden antwoorden gegeven op vragen als: Wat is nu typisch voor de Zweedse vergadercultuur? Wat zijn de omgangsregels tijdens een vergadering of werkoverleg? Zijn Zweden hiërarchie-gevoelig of juist niet? Wat zijn de zakelijke dresscodes?