Optieverklaring kind meerderjarig Model 1.40a - artikel 6 eerste lid onder k 2017

Wilt u voor een optieregeling in aanmerking komen? Gebruik dan dit formulier om uw optieverklaring aan te vragen. Onderteken het formulier pas aan de balie.