Verklaring van woonplaats

Deze verklaring kan alleen ten behoeve van Nederlanders worden afgegeven.

Dit document bevat het aanvraagformulier, en meer informatie over de aanvraagprocedure en vereiste documenten.