Weblogs

‘Het zijn spannende tijden voor vrouwenrechten’

Vóór de #MeToo-discussie losbarstte in 2017, hield Jules van der Sneppen zich niet actief bezig met vrouwenrechten. ‘Het werd ineens overal onderwerp van gesprek. Je had het erover, met vrienden en familie.’ Toch had hij toen nog geen idee dat hij zich er een half jaar later dagelijks voor zou inzetten. Dat doet hij als beleidsmedewerker bij de Taskforce Vrouwenrechten en Gendergelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Jules van der Sneppen.

De Taskforce

‘Op het ministerie spelen vrouwenrechten en gendergelijkheid  op alle beleidsterreinen een rol. Wij als Taskforce ondersteunen collega’s hierin, maar hebben ook onze eigen taken. We beheren onder meer fondsen die wereldwijd organisaties steunen die opkomen voor gelijke kansen en rechten voor vrouwen.’

Een spannend jaar

‘In 1995 namen de Verenigde Naties de Beijing Declaration aan. Deze resolutie zette wereldwijd vrouwenrechten op de kaart en vormde de basis voor veel overheden om die actief te gaan bevorderen. Dit jaar is dat 25 jaar geleden, er staan grote bijeenkomsten in Frankrijk en Mexico op de agenda. Daar wordt vormgegeven aan de vrouwenrechtenagenda van de toekomst. Dat is erg spannend. Want je ziet in veel landen dat vrouwenrechten onder druk staan, bijvoorbeeld wanneer het recht op abortus wordt ingeperkt. We maken ons er hard voor dat toch weer de progressieve koers ingezet wordt. ’

Vrouwen bij een protestmars in Soedan.

Het SDG-5 fonds

‘In de 2 jaar dat ik voor de Taskforce werk, was ik veel bezig met het opzetten van het SDG5 Fonds, een van de grootste ter wereld op dit gebied. Het vijfde duurzame ontwikkelingsdoel (Sustainable Development Goal, SDG) betreft het bereiken van gendergelijkheid en het versterken van de positie van vrouwen en meisjes. Met dit fonds zetten we als Nederland onder meer hoog in op het steunen van vrouwenrechtenorganisaties. Veel van de financiering komt nu niet bij hen terecht. Het gaat vaak naar grotere ontwikkelingsorganisaties. Maar wij zien juist dat de organisaties die zich volledig bezighouden met het thema vrouwenrechten, echt verandering teweeg weten te brengen.

Met eigen ogen

‘Wat we hier in Den Haag bedenken, heeft gevolgen elders in de wereld. Op werkbezoek in Libanon en Cambodja kon ik met eigen ogen zien wat er uiteindelijk met onze financiële steun gebeurt.

In Libanon was ik bijvoorbeeld bij een trainingsproject voor jonge meiden. Ze leerden daar allerlei vaardigheden in leiderschap: hoe laat je je stem horen, hoe krijg je het zelfvertrouwen om voor jezelf op te komen?

In Cambodja bezocht ik een project voor vrouwen die in een kledingfabriek werken. In dat project leren vrouwen wat hun rechten zijn en hoe ze die op kunnen eisen. En bij wie ze kunnen aankloppen als ze niet goed behandeld worden. Als je het effect van dit werk ziet, dan weet je dat je thuis in Den Haag niet met een papieren werkelijkheid bezig bent. Maar dat wat je doet echt betekenis heeft.’