Weblogs

‘We moeten luisteren naar de stem van jongeren’

‘We willen het toekomstperspectief van jongeren verbeteren door ook echt goed naar ze te luisteren’, zegt Tijmen Rooseboom van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Jongeren in de focusregio’s van Afrika en het Midden-Oosten moeten de kans krijgen om een fatsoenlijk leven op te bouwen. ‘Daarom kijken we hoe we hun kansen en uitdagingen in het hart van ons beleid kunnen plaatsen.’

'Ik ben net terug uit Beiroet waar ik sprak met jongeren. Velen van hen gaan al wekenlang de straat op voor een betere toekomst. Het was een fascinerend bezoek. Mijn hart ligt bij internationale samenwerking; van verschillende kanten. Ooit als politiek assistent op het ministerie en vervolgens bij een ngo; ik heb de afgelopen zeven jaar in Afrika gewoond en gewerkt als diplomaat. Voor Buitenlandse Zaken, VN-vredesmissies en de EU verbleef ik onder meer in Kenia, Somalië, Ivoorkust en Zuid-Soedan. Dat zijn landen met een enorm jonge bevolking. Ik sprak in Afrika met vaak intelligente en ondernemende jongeren, die toch geen fatsoenlijke baan konden vinden. Terwijl veel jongeren -als hen de kans zou worden geboden- echt het verschil kunnen maken in hun samenleving. Dat raakte me en motiveert me voor deze baan.’

Humans - Tijmen Rooseboom in Afrika

Tijmen in Kenia

Nieuwe functie

‘In de beleidsnota van minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking staat dat Nederland flink wil investeren in het perspectief van jongeren. Er kwam dan ook een nieuwe invulling van de functie van ambassadeur in algemene dienst, met een focus op onderwijs en werk. Het is mijn taak de kloof tussen de vaardigheden die jongeren leren en de banenmarkt te helpen overbruggen. Ik kijk hoe Buitenlandse Zaken en onze internationale partners de specifieke uitdagingen en kansen van jongeren het beste kunnen integreren in hun werk. Ook wil ik de private sector en spelers uit bijvoorbeeld het onderwijs en maatschappelijke middenveld bij elkaar brengen op dit thema.’

Onderwijs en arbeidsmarkt

‘Ik ben in mei begonnen en het werk krijgt steeds meer vorm. Momenteel schrijf ik een strategie over wat we kunnen doen om het perspectief voor jongeren te verbeteren in onze focusregio’s. Hiervoor heb ik gesproken met betrokken partijen in binnen- en buitenland: academici, ngo’s, internationale experts en mensen uit het bedrijfsleven. We moeten samen investeren in onderwijs en de arbeidsmarkt. Leren jongeren de juiste vaardigheden om fatsoenlijke banen te krijgen? En hoe kunnen we ze daarbij helpen?’

Humans - Tijmen Rooseboom

Podium

Maar ik heb vooral veel gesprekken gevoerd met jongeren zelf, zowel in Nederland als in de focusregio’s. Ook jongeren in Afrika en het Midden-Oosten willen gehoord worden en niet bijvoorbeeld voor de sier op een conferentie aanwezig zijn. Wij moeten daarom beter luisteren naar de mogelijkheden en barrières die zij zelf ervaren. En feedback geven over wat er met hun input is gebeurd. Zo zijn onze collega’s in Libanon bezig de stem en het perspectief van jongeren centraal te stellen in hun werk. Zelf deelde ik mijn spreektijd tijdens de One Young World conferentie in Londen met een jonge onderneemster uit Tunesië. Ons beleid wordt beter als we echt luisteren naar de stem van jongeren. En tegelijkertijd bieden we hen daarmee een podium.'

Tijmen Rooseboom is ambassadeur in algemene dienst bij het ministerie van Buitenlandse Zaken op de thema’s jongeren, onderwijs en werk.