Weblogs

'Ik ben de ogen en oren voor alle ministeries in Den Haag'

‘Tijdens mijn werk als advocaat merkte ik dat ik steeds meer voor algemeen belang wilde werken, dus maakte ik de overstap naar Buitenlandse Zaken.’ Martijn de Grave werd vervolgens juridisch adviseur bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) in Brussel en houdt zich nu bezig met de Brexit-onderhandelingen.

Martijn de Grave.

‘Ik begon bij BZ als agent om de belangen van ons land te verdedigen voor het Hof van Justitie, dat vond ik machtig interessant. Ik heb met plezier vele tientallen pleidooien gehouden voor het Koninkrijk.’

Brussel

‘Daarna ging ik naar Brussel en was ik als juridisch adviseur onder meer nauw betrokken bij het het vinden van oplossingen voor de Euro-crisis. Nu zet ik me in voor Nederland in de Brexit-onderhandelingen. Die vinden plaats tussen de Europese Commissie en het Verenigd Koninkrijk. Maar de onderhandelingen over de positie van de Commissie vinden plaats tussen de 27 lidstaten. Ik houd zo scherp mogelijk de Nederlandse belangen in de gaten en geef aan waar wij als land de accenten willen leggen in deze onderhandelingen.’

Intensief contact met Den Haag

‘Ik functioneer ook als ogen en oren voor alle ministeries in Den Haag voor wat betreft alle ontwikkelingen, plannen en voornemens rondom de Brexit. De belangen zijn natuurlijk heel divers; van landbouw tot diensten en van interne veiligheid tot vis. Ik profiteer van alle inspanningen van het  team in Den Haag. Dat voedt mij met informatie en instructies. Ons contact is heel intensief.

Straffen of afscheid nemen

‘Op verjaardagen vragen mensen wel eens: ‘Straffen we de Britten niet te hard?’ en ‘Wordt het niet snel tijd om afscheid van ze te nemen?” Nee is steevast mijn eerste antwoord. De Britten hebben gekozen voor een afscheiding en we proberen die zo netjes mogelijk af te ronden. Op een manier die ervoor zorgt dat we met de 27 resterende EU-lidstaten verder kunnen. En nee, we nemen niet graag afstand van de Britten. Ook in het onfortuinlijke geval dat we niet tot een deal komen, blijft het VK een heel belangrijke partner op bijvoorbeeld veiligheids- en economisch gebied. Dus we hebben er geen enkel belang bij om heel slecht van elkaar afscheid te nemen.’

Veiligheid

‘De veiligheidsrelatie zal blijven bestaan want we hebben elkaar nodig. Veiligheid is niet iets wat je uit onderhandelt voor iets anders. De veiligheidsdiensten kunnen op eenzelfde wijze blijven samenwerken. Maar dat geldt niet voor bepaalde uitwisseling van gegevens en datebases die we samen hebben opgezet. Hierin zoeken we samen naar alternatieven die in ieder geval de huidige situatie zo dicht mogelijk benaderen.’

Druk

‘De grote belangen en de massale media-aandacht zorgen voor extra druk op ons werk. Ik zorg ervoor dat ik mijn verslagen heel snel na een raadswerkgroep instuur. Anders leest men in Den Haag wat ik heb gezegd in de krant, alleen dan net verkeerd of met een bepaalde spin. We zorgen op de PV, samen met de woordvoerder en ambassadeur, dat we op de juiste momenten de juiste signalen uitzenden. Die kunnen een gunstige invloed hebben op het onderhandelingsproces.’

Toekomst

‘Het is jammer dat het eerste Brexit-document van 585 pagina’s, waar we samen 1 ½ jaar aan werkten, bij de stemmingen zo weinig leden van het Britse parlement kon overtuigen. Waar je op ambtelijk niveau met enige voldoening kan kijken naar een product dat in ieder geval tussen de 2 onderhandelaars is afgezegend, hebben we de burger en het bedrijfsleven helaas nog niet uit de brand kunnen helpen. Daarvoor hebben we echt een deal nodig en daar is nu alles op gericht.’