Weblogs

‘Klimaatjongeren willen geen decorstuk meer zijn’

Wereldwijd demonstreren miljoenen jongeren voor meer actie tegen klimaatverandering. Diplomate Leonie van der Stijl wil dat de jongeren niet alleen op straat, maar ook aan internationale vergadertafels worden gehoord. En dat dit zorgt voor meer actie. ‘Als we de strijd voor het klimaat niet snel genoeg winnen, gaan we hem verliezen.’

‘Dit jaar mengden jongeren zich voor het eerst op enorme schaal wereldwijd in het klimaatdebat. We hebben het over het grootste mondiale jongerenprotest ooit. Jongeren zien overal hun toekomst op het spel staan. Veel landen erkennen dat het nodig is om in actie te komen voor het klimaat, maar doortastende en grootschalige actie blijft nog te vaak uit.’ 

Klimaatactie

‘Als onderdeel van het klimaatteam van Buitenlandse Zaken werk ik aan de internationale klimaatcampagne van de Nederlandse overheid: we willen meer landen aansporen tot meer ambitie. Meer actie. Inmiddels is er een heel campagneteam op stoom, en werken we met verschillende ministeries en onze ambassades samen als één team.

Waar ik persoonlijk erg trots op ben, is onze samenwerking met de klimaatjongeren. Want we kunnen dit niet alleen. Ze hebben dezelfde doelen als wij: wereldwijd meer klimaatactie. Ze maken zich zorgen, en terecht. Want met de huidige plannen gaan we de doelen van het Parijse klimaatakkoord niet halen en kunnen we de opwarming van de aarde nooit beperken tot 1,5 graden. Terwijl dat essentieel is om de ergste effecten van klimaatverandering te voorkomen.' 

Aan tafel

‘De klimaatjongeren barsten van de ideeën over hoe ze in de toekomst willen wonen, werken en reizen. In Nederland heeft de Jonge Klimaatbeweging een actieplan geschreven waarin de stemmen van meer dan een half miljoen Nederlandse jongeren zijn meegenomen. Ze hebben gesproken met wetenschappers en beleidsmakers.

Een van de dingen die ik doe, is organiseren dat Nederlandse en buitenlandse klimaatjongeren kunnen leren van elkaars ervaringen. Zo helpen de jongeren elkaar om klimaatplannen te ontwikkelen die passen bij hun land, hun werkelijkheid. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld via onze ambassades in onder meer Bangladesh, Oeganda, India en Mexico.’

Minister Kaag kondigt samenwerking aan met internationale klimaatjongeren.

Allergisch

‘Meer dan de helft van de wereldbevolking is onder de 30 jaar oud. Samen met de Nederlandse Jonge Klimaatbeweging willen wij bereiken dat jongeren wereldwijd gehoord worden, dat ze in eigen land hun klimaatplannen op de agenda krijgen. Wat ze van ons vragen is hulp bij toegang tot beleidsmakers en betrokken worden bij belangrijke beslissingen over hun toekomst. Op die manier versterken wij elkaar.

Als jongeren ergens allergisch voor zijn, is het om als decorstuk op een podium te worden gehesen, waarna iedereen weer overgaat tot de orde van de dag. Daarom pakken wij het anders aan. De jongeren zitten zelf in de driver’s seat. Via onze ambassades wereldwijd verbinden we internationale klimaatjongeren met de juiste mensen. Kijken we wat de beste momenten zijn waarop zij hun punt kunnen maken. Die rol op de achtergrond past ons als diplomaten perfect. Het gaat ons om de samenwerking en het resultaat.’

Leonie van der Stijl is diplomaat bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en werkt aan klimaat en hernieuwbare energie in ontwikkelingslanden.