Weblogs

‘De Nederlandse ambassade in Moskou kan het verschil maken’

De relatie tussen Rusland en Nederland is complex. Op de Nederlandse ambassade in Moskou probeert diplomate Dominique Kuhling druk uit te oefenen op het land, maar op sommige vlakken óók samen te werken.

‘In Moskou ben ik de plaatsvervangend ambassadeur. Dat betekent dat ik ambassadeur Rob Swartbol vervang als hij op reis is. Als hij te druk is, verdelen we de taken. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor het interne management op de ambassade én ik ben het hoofd van de politieke afdeling hier. Dat is een uitdaging in Rusland.

De Nederlandse relatie met Rusland is op dit moment erg stroef. Dat merk je bijvoorbeeld aan het feit dat de ambassadeur regelmatig wordt ontboden. Sinds ik hier zit, is het al vier keer gebeurd. Als plaatsvervangend ambassadeur ga ik dan mee. Er volgt dan een heel formeel gesprek, waarin allerlei verwijten worden gemaakt. Het is niet zo dat letterlijk met de vuist op tafel wordt geslagen, maar de sfeer is wel ijzig.’

Druk en dialoog

‘We confronteren de Russische regering met zaken waar we het niet mee eens zijn. Tegelijkertijd wil je in gesprek blijven, de kanalen openhouden, zowel met de autoriteiten als met onze contacten op bijvoorbeeld cultureel, wetenschappelijk en economisch gebied. Rusland is een buurland van de EU, we hebben hoe dan ook met het land te maken.

Druk en dialoog doen we ook op het gebied van mensenrechten. We steunen events die vrijheid van meningsuiting bevorderen. We doen mee met filmfestivals, houden speeches, organiseren bijeenkomsten. Maar we kaarten de ontwikkelingen waar we ons zorgen over maken ook aan als we de Russische autoriteiten spreken.’

Mensenrechten

‘We zijn van mening dat er ruimte moet zijn voor ngo’s, voor het maatschappelijk middenveld. Daarom steunen we kleine én grote mensenrechtenorganisaties hier in Moskou. Het wordt voor mensen in Rusland steeds moeilijker om zich uit te spreken. Arrestaties na afloop van demonstraties, of wetgeving die uitingen op social media onmogelijk maakt, zorgen ervoor dat mensen bang zijn openlijk kritiek te leveren op de regering. We moeten niet naïef zijn: we willen mensenrechtenverdedigers ondersteunen, maar hen niet in gevaar brengen doordat we dat doen.’

Het verschil maken

‘Wat ik minder leuk vind aan mijn werk in Moskou? Het verkeer. Als ik pech heb doe ik er  ’s avonds twee uur over om thuis te komen. Maar ik doe het graag hoor, op die manier kan mijn gezin hier ook fijn wonen. Nee, de politieke complexiteit vind ik niet vervelend. Het maakt mijn werk juist interessant. Het doet ertoe, wat hier gebeurt. We kunnen het verschil maken.’

Dominique Kuhling is plaatsvervangend ambassadeur op de Nederlandse ambassade in Moskou. Eerder vervulde ze deze functie op de Nederlandse ambassades in New Delhi, India en Belgrado, Servië.