Weblogs

'Je bluft je er niet doorheen’

Afgelopen woensdag was het ‘Dag van de Verenigde Naties’. Voor Nathalie Olijslager is de VN nog net zo relevant als toen deze werd opgericht na de Tweede Wereldoorlog. ‘Maar met een groeiende onderlinge afhankelijkheid en complexe grensoverstijgende problemen moeten we ons als landen ook openstellen voor andere spelers.’

Nathalie Olijslager Geneve

‘Genève is een diplomatieke hub met meer dan dertig internationale organisaties, op allerlei thema’s. Van mensenrechten tot ontwapening en van het Internationale Rode Kruis tot de Wereldhandels- en Wereldgezondheidsorganisatie. Ik zit veel in vergaderzalen, waar we als landen continu onderhandelen om zo goed mogelijke afspraken te maken over grote wereldproblemen, zoals humanitaire crises of een nieuwe ebola-uitbraak. Een hele boeiende uitdaging, want je moet het spel echt snappen. Het smeden van coalities en overtuigen van andere partijen vraagt de nodige creativiteit. Net zo belangrijk is je inhoudelijke kennis, van vaak hele technische dossiers. Niet voor niets wordt Genève wel ‘de keuken’ genoemd, waar we op detailniveau – met ingrediënten – werken. Als je niet precies weet waar je het over hebt, ben je geen gesprekspartner. Je bluft je er niet doorheen. Daarom moeten we als Koninkrijk, met een relatief kleine vertegenwoordiging, heel bewust onze prioriteiten kiezen. Je merkt overigens wel dat we invloed hebben en naar ons wordt geluisterd.’

Innovatie

‘Om te kijken hoe de afspraken die wij in Genève maken er in praktijk uitzien was ik twee weken geleden in Oeganda met de UNHCR, de VN-Vluchtelingenorganisatie. Dit land vormt al heel lang een veilig toevluchtsoord voor instabiele buurlanden en staat te boek als goed voorbeeld van opvang voor vluchtelingen. Die wonen niet in ommuurde kampen, maar tussen de gastgemeenschappen. Hier willen we als VN van leren. Tegelijkertijd zie ik daar ook wat er nog beter kan. Er wordt gekookt met hout, terwijl dit ook op zonne-energie kan. Die observaties neem ik mee terug naar Genève, want er zijn steeds meer humanitaire crises, waar we snel op moeten reageren. Innovatie is dus hard nodig! Dat vindt ook minister Kaag, die hier een speerpunt van heeft gemaakt. Uit Oeganda heb ik dus zowel goede voorbeelden als duidelijke verbeterpunten meegenomen om in te brengen bij overleggen in Genève. Zo vorm ik als het ware een schakel tussen de kaders die we hier schetsen en de praktijk.’

Grote en kleine dingen

‘Inherent aan multilateraal werken is dat je ook op die schaal iets wilt veranderen en je kleine steentje wilt bijdragen om de wereld te verbeteren. Als dat snel lukt – en dat doet het soms – is dat ontzettend motiverend! Maar mijn voldoening haal ik net zo goed uit kleine dingen. Persoonlijk vind ik niets zo motiverend als het creëren van begrip, voor jouw positie bij een ander, of andersom.’

Openstellen

‘Ik ben ervan overtuigd dat als de VN er niet was, we hem vandaag nog zouden oprichten. Als platform waar landen vreedzaam met elkaar praten en de wereld organiseren, is hij nog net zo onmisbaar als na de Tweede Wereldoorlog. Dit neemt niet weg dat we ook kritisch moeten zijn en ons moeten openstellen. Want de onderlinge afhankelijkheid is alleen maar gegroeid en grensoverstijgende problemen lossen we niet alleen op. Neem klimaatverandering, hier hebben we ook het bedrijfsleven en NGO's hard voor nodig. Als je kijkt naar het toenemende aantal organisaties en bedrijven dat zich in Genève vestigt, denk ik dat we dit heel snel aan het leren zijn.'

Nathalie Olijslager

Nathalie Olijslager is plaatsvervangend Chef de Poste en ambassadeur humanitair en gezondheid bij de permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de VN in Genève.