Weblogs

‘Een rechtvaardiger en duurzamer wereld is leidend voor mij’

Deze weken vindt in Polen de grote internationale klimaatconferentie COP24 plaats. Mirko de Ponti is aanwezig als lid van de Nederlandse delegatie: ‘Klimaatverandering is een wereldwijd probleem en geen enkel land kan aan de zijlijn blijven staan. Ook Nederland niet.’

Man in pak naast planten

'Als kind speelde ik altijd in het bos en nog steeds hou ik ervan in de natuur te zijn. Bergbeklimmen, duiken, dat soort dingen. Thuis keek ik samen met mijn ouders naar het journaal en spraken we veel over de wereld en politieke ontwikkelingen. Dat heeft me gevormd. Een rechtvaardiger en duurzamer wereld is voor mij leidend in alles wat ik doe.’

Jong de wereld in

‘Ik wilde al heel jong de wereld in. Na de vierde klas van het gymnasium ben ik in de Verenigde Staten naar het United World College gegaan. Het doel van het UWC is om internationaal begrip te kweken tussen jongeren. Twee jaar woonde ik in New Mexico op een campus met medestudenten uit zo’n 70 landen. Naast internationaal onderwijs waren we veel bezig met politieke en interculturele activiteiten, en gemeenschapswerk. Zo leerden we vaardigheden om in de omringende wildernis te overleven en reddingswerk te doen. Die ervaring gebruikten we om mensen te helpen die in de natuur vermist waren of in nood waren gekomen.’

Rode draad

‘Vanuit die achtergrond ben ik internationale betrekkingen gaan studeren, met veel aandacht voor machtspolitiek en veiligheidsvraagstukken. Uiteindelijk ben ik bij Buitenlandse Zaken terecht gekomen. Eerst heb ik op de ambassades in Eritrea en Thailand gewerkt. Daar kreeg ik te maken met heel diverse thema’s als mensenrechten en goed bestuur, maar ook economische zaken en cultuur.

Terug in Den Haag werkte ik aan onderwerpen als energiezekerheid, biodiversiteit, onze betrekkingen met landen als Frankrijk en Wit-Rusland, en de aanloop naar de Brexit. De thema’s energie, klimaat, milieu en geopolitiek lopen als een rode draad door mijn loopbaan. Sinds een jaar coördineer ik het beleid op diverse klimaatdossiers, waaronder het tegengaan van ontbossing en het Nationally Determined Contributions Partnership (NDCP).’

Nationally Determined Contributions Partnership (NDCP)

‘Het NDC Partnership is twee jaar geleden opgericht op initiatief van Duitsland. Nederland is vanaf de oprichting nauw betrokken geweest. Deze coalitie van meer dan 100 landen landen, internationale instellingen als de Wereldbank, VN en het World Resources Institute, en ngo’s helpt ontwikkelingslanden hun klimaatactieplannen uit te werken en uit te voeren. Die plannen (NDC’s) bevatten de bijdrage van elk land om de eigen uitstoot van broeikasgassen te verminderen en de weerbaarheid tegen de negatieve gevolgen van een veranderend klimaat op te bouwen in het kader van het Klimaatakkoord van Parijs.’

Klimaatactieplannen

‘De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelen en uitvoeren van een klimaatactieplan ligt bij het land in kwestie, wij schrijven ze niet voor wat ze moeten gaan doen. Vanuit het NDCP helpen we om alle betrokken partijen binnen een land aan tafel te krijgen en samenhang te creëren tussen de klimaatplannen en bredere ontwikkelingsplannen van het land. We bieden kennis en capaciteit aan om ideeën uit te werken tot afgeronde projectplannen en passende financiering te vinden, zoals bij de Wereldbank of het Green Climate Fund.

In Jordanië en Oeganda faciliteert Nederland adviseurs die ter plekke het proces gaande houden en helpen coördineren. Klimaat is een zaak van lange adem. Direct na het klimaatakkoord van Parijs zag je veel energie, ideeën en plannen. Maar daarna ben je nog jaren bezig met de uitvoering. Zo’n facilitator in het land zelf moet dan helpen iedereen erbij te houden en de voortgang bewaken, zodat uiteindelijk concrete resultaten kunnen worden behaald.

Klimaatweerbaarheid, hoe je je als land kunt wapenen tegen een stijgende zeespiegel of langere periodes van droogte, is heel belangrijk voor ontwikkelingslanden. Ook voor Nederland is dat zo. Daarom hebben we in oktober de Global Commission on Adaptation gelanceerd, met als doel klimaatweerbaarheid hoger op de agenda te zetten.’

COP24

‘Volgende week ga ik naar COP24, de wereldwijde klimaattop in Katowice. Daar zullen verschillende NDCP-evenementen plaatsvinden. Nederland speelt daar als actief lid van de stuurgroep een belangrijke rol in. Minister Sigrid Kaag zal samen met andere ministers ook op een van die bijeenkomsten spreken. Een belangrijke taak die Nederland voor zichzelf en de stuurgroep ziet, is het op een lijn krijgen van de betrokken partijen, versnellen van de uitvoering van klimaatplannen en verhogen van de ambitie.’

Uitdaging

‘Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de wereld voor staat. Landen moeten alle zeilen bijzetten om de klimaatverandering zoveel mogelijk af te remmen en zich voorbereiden op de consequenties van het veranderende klimaat. Omdat het een wereldwijd probleem is, kan geen enkel land het zich veroorloven aan de zijlijn te blijven staan. Ook Nederland niet.’

Man in pak naast planten

Mirko de Ponti is coördinerend beleidsmedewerker bij de directie Inclusieve Groene Groei (IGG) en lid van de Nederlandse delegatie naar COP24.