Weblogs

'Neem voedingsbodem voor conflicten weg'

Tijdens het voorzitterschap van de Veiligheidsraad hebben we ons onder meer gericht op de grondoorzaken van conflicten en het verbeteren van vredesmissies. We zijn ervan overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen.

Genezen

Door al vroeg de onderliggende oorzaken aan te pakken, kun je conflicten voorkomen. En neem je ook een voedingsbodem voor migratie en terrorisme weg. Bij grondoorzaken kun je denken aan voedsel- en watertekort, een falend rechtssysteem, gebrek aan werkgelegenheid, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, en een beperkt toekomstperspectief voor jongeren.

Goede mandaten

Als conflicten niet voorkomen kunnen worden is het belangrijk dat de VN voor effectieve vredesmissies kan zorgen. Daarvoor zijn bijvoorbeeld goede mandaten en goed getrainde troepen nodig. Minister-president Rutte heeft samen met de secretaris-generaal van de VN afgelopen week de aftrap gegeven voor een proces dat voor die verbeteringen moet zorgen.'

Lise Gregoire is plaatsvervangend permanent vertegenwoordiger bij de VN in New York.