Weblogs

‘Diversiteit maakt onze diplomatie effectiever’

Van zegelringen en dubbele achternamen tot afspiegeling van de diverse Nederlandse samenleving. De Nederlandse diplomaat ziet er nu heel anders uit dan pakweg 50 jaar geleden. Een goede ontwikkeling vindt beleidsmedewerker Kavish Bisseswar: ‘Diversiteit maakt onze diplomatie effectiever.’ September is de Maand van Diversiteit & Inclusiviteit bij Buitenlandse Zaken.

Man in kantoor Rijnstraat

‘Diversiteit maakt elke organisatie beter. Collega’s met verschillende achtergronden en meningen zorgen ervoor dat er beter beleid wordt gemaakt. Binnen een organisatie heb je tegenspraak nodig. Mensen die niet constant op dezelfde manier denken. In mijn werk voor de Directie Integratie Europa coördineer ik de voorbereiding van de dossiers voor de reizen en debatten van de ministers. Zo zie ik vaak beleidsdiscussies langskomen. Ik ervaar bij Buitenlandse Zaken genoeg ruimte om vanuit verschillende invalshoeken naar de wereld te kijken.’

Aan de knoppen

‘Ik zou mijzelf willen omschrijven als een idealist zonder illusies. Iemand met een brede blik op de wereld en duidelijke ideeën over hoe die wereld eruit zou moeten zien. Zaken als onrecht en de grote verschillen tussen arm en rijk motiveren mij. Daarom heb ik voor Buitenlandse Zaken gekozen: hier zit je echt aan de knoppen, je hebt direct impact.’

Zegelringen en dubbele achternamen

‘Buitenlandse Zaken is een plek die vroeger werd gedomineerd door zegelringen en dubbele achternamen. Maar iedereen met talent en drive kan hier terecht. Ook mensen die, zoals ik, zijn opgegroeid tussen twee culturen. De kwaliteit van mijn werk staat voorop, alleen daarop wil ik worden beoordeeld. Mijn afkomst zou er dan niet toe moeten doen. Maar als ik door mijn werk ook kan laten zien dat er bij Buitenlandse Zaken een plek is voor mensen met een biculturele achtergrond dan is dat een plus. Overigens gaat diversiteit niet alleen over verschillende culturele achtergronden, maar ook over bijvoorbeeld verschillen in geloofsovertuiging of geaardheid.’

Effectiviteit door diversiteit

‘Diplomatie is niet puur en alleen inhoud. Het plaatje is ook belangrijk. Buitenlandse Zaken vertegenwoordigt Nederland in het buitenland. Wij willen laten zien dat Nederland een heel diverse samenleving is. Een samenleving waarin het niet uitmaakt wat je afkomst, je geaardheid of je geloof is. Dat kan alleen als je als organisatie zelf ook die diversiteit en inclusiviteit uitstraalt. Een diverse samenstelling zorgt ervoor dat wij effectiever kunnen opereren als dienst. En het zorgt ervoor dat Nederlanders – alle Nederlanders – zich gemakkelijker kunnen herkennen en vertegenwoordigd voelen. Wat dat betreft gaat het de goede kant op, maar het kan beter. Op het gebied van diversiteit blijven we achter bij het gemiddelde van de Rijksoverheid, daar moeten we echt aan werken.’

Maand van de Diversiteit & Inclusiviteit

‘September is op ons ministerie de maand van Diversiteit & Inclusiviteit. Onder het motto ‘succes door verschillen’ worden er de hele maand workshops, discussies en andere activiteiten georganiseerd. Een van die activiteiten is een pitchwedstrijd over de vraag wat Buitenlandse Zaken de overige elf maanden van het jaar moet doen aan om de diversiteit en inclusiviteit te vergroten. Dat is belangrijk want dit thema blijft actueel. September mag geen excuusmaand zijn.’

Man in kantoor Rijnstraat

Kavish Bisseswar is beleidsmedewerker bij de Directie Integratie Europa