Bericht aan de Nederlandse gemeenschap in het ambtsgebied van de ambassade te Dar es Salaam

Na 4 turbulente jaren komt er een einde aan mijn plaatsingsperiode als Nederlands ambassadeur in Tanzania, Madagaskar, Mauritius, de Comoren en bij de Oost Afrikaanse Gemeenschap (EAC). Mijn echtgenote, Gonnie, en ik nemen met een bezwaard gemoed afscheid van deze bijzondere plek. Terugkijkend op de afgelopen periode moeten we enerzijds vaststellen dat het geen gemakkelijke jaren zijn geweest.

Uiteraard heeft het Coronavirus veel onrust en bezorgdheid tot gevolg gehad. Het heeft ook de uitvoering van ons reguliere werk bemoeilijkt. Zaken die uiterst normaal lijken werden opeens uitzonderlijk en die belemmerden helaas ons tot voorheen intensieve onderlinge contact.

Denk aan het organiseren van ontvangsten (zoals Koningsdag) of aan regelmatige bezoeken aan de andere landen binnen ons ambtsgebied, of zelfs gewoon reizen in Tanzania dat bemoeilijkt werd door de Covid pandemie. Ook nu nog met de opkomst van de derde (of vierde) golf in ons ressort blijft het devies voor u allen om voorzichtig te blijven en zich te houden aan de voorgeschreven preventiemaatregelen.

Zoals al eerder gemeld blijft het mogelijk voor Nederlanders in het buitenland om zich in Nederland te laten vaccineren, mits zij beschikken over een BSN-nummer.

Het waren in Tanzania ook turbulente tijden met een President die het Westen in het algemeen en buitenlandse bedrijven in het bijzonder niet erg welgezind leek te zijn. Dat maakte uitvoering van de opdracht van deze ambassade (bevorder de handel met en investeringen van Nederland) wel erg lastig.

Er lijkt nu een nieuwe periode aangebroken, waarin althans in woorden de (economische) banden met het buitenland weer worden aangehaald. Nu moeten we nog zien of deze woorden ook in daden worden omgezet.

Ondanks deze moeilijke achtergrond hebben Gonnie en ik genoten van onze plaatsing in Dar es Salaam. Het valt ons dan ook niet licht om afscheid te nemen van dit prachtige land en alle activiteiten die Nederland hier ontplooit.

Wij gaan eind augustus beginnen met onze volgende plaatsing in Accra, Ghana, Daarmee voltooien we de cirkel van onze loopbaan in West-Afrika: de regio waar we in 1986 begonnen zijn in Yaoundé, Kameroen. Daarna bracht ons werk ons naar Zuidelijk en vooral Oostelijk Afrika.

We zullen Tanzania en de Nederlandse gemeenschap hier en in Mauritius en Madagaskar ten zeerste missen. Dat gemis wordt goed gemaakt door de wetenschap dat een nieuwe zeer gekwalificeerde equipe het roer zal overnemen van Lianne Houben en mijzelf.

Lianne beëindigt ook haar plaatsing in Dar es Salaam en zal opgevolgd worden door Job Runhaar, die inmiddels in Tanzania is gearriveerd. Mijn positie wordt overgenomen door Wiebe de Boer die medio augustus hier hoopt te arriveren. Zij worden vergezeld door hun echtgenotes Caroline Runhaar en Margreet de Boer.

Gonnie, Lianne, Joel en ik hopen van harte dat u hen net zo welkom zult heten in uw midden als u dat ons gedaan heeft.

Wij wensen u allen alle goeds, blijf gezond en wellicht dat wij elkaar elders ter wereld nogmaals zullen treffen.

Met warme groet,

Jeroen Verheul,

Ambassadeur