Heropening consulaire afdeling

Sinds een aantal weken heeft de ambassade in beperkte mate de consulaire diensten voor houders van Nederlandse reisdocumenten hervat. Waar wij eerst enkel aanvragen voor verlopen paspoorten en ID kaarten alsmede aanvragen voor een eerste reisdocument (pasgeborenen) konden aannemen, hebben wij vanaf nu de mogelijkheid aanvragen te behandelen voor reisdocumenten dit jaar zullen verlopen.  

Door de beperkte capaciteit zal de ambassade de aanvragen per geval beoordelen. Indien nodig, zal er voorrang gegeven worden aan spoedgevallen en aanvragen waarbij de documenten verlopen zijn.

Mocht u gebruik willen maken van deze mogelijkheid, dan vragen we u contact met ons op te nemen via email: dub-ca@minbuza.nl