Vaccinatie programma Singapore

Beste Nederlanders in Singapore,


Zoals u weet, is Singapore begonnen met het Vaccinatieprogramma tegen COVID-19. Wij ontvangen hierover vragen en brengen u daarom graag op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Wereldwijd zijn er momenteel meer dan tweehonderd vaccins in ontwikkeling en verschillende vaccins zijn al (voorwaardelijk) goedgekeurd. Singapore is net als Nederland in januari jl. begonnen met de uitrol van zijn vaccinatieprogramma. Zowel in Singapore als in Nederland zullen er steeds meer vaccins beschikbaar komen. In beide landen zijn plannen opgesteld om te bepalen wie in welke volgorde, en voor welk vaccin, in aanmerking komt. 

Vaccinatieprogramma Singapore

In Singapore zal de vaccinvoorraad de komende maanden nog verder toenemen. Graag wijzen wij u op de website van Ministry of Health voor meer informatie.

Wij begrijpen dat u vragen hebt over het vaccinatieprogramma en hebben daarom in aanvulling op bovenstaande, hieronder vier vragen belicht, die bij de ambassade zijn binnenkomen:

Vraag 1 - Welke groepen krijgen voorrang bij het ontvangen van een vaccin?

Men start in Singapore met de groepen die een verhoogd risico lopen en waarbij de behoefte aan het COVID-19 vaccin het grootst is, zoals medisch personeel, COVID-19 frontlinie medewerkers, en kwetsbare groepen die een hogere kans lopen om ernstig ziek te worden als gevolg van een COVID-19 besmetting, zoals de ouderen. Ook krijgen groepen voorrang, die verhoogd risico lopen vanwege hun woon- of werkomstandigheden en waarbij de kans op snelle verspreiding groot is.

 

Vraag 2 – Wie komen er in aanmerking en wordt het vaccin gratis aangeboden?

De volgende personen krijgen, wanneer ze in aanmerking komen, het vaccin kosteloos toegediend:
Permanent Residents, Long Term Visitor Pass, Employment Pass, S Pass, Work Permit en Dependant Pass holders. Het Ministry of Health biedt deze personen de mogelijkheid om zich (alvast) te registeren. Dit kan via deze link.

Vraag 3 – Kan ik het type/merk vaccin zelf kiezen?

Nee, in Singapore is dit net als in Nederland niet mogelijk. Wel kunt u zich via de website van Ministry of Health laten informeren over het type/merk dat door de Singaporese overheid is ingekocht. Tevens vindt u op de website van de Europese Unie informatie over de goedgekeurde vaccins in Europa. De Europese Commissie heeft tot dusver drie voorwaardelijke vergunningen verleend voor het in de handel brengen van vaccins die zijn ontwikkeld door BioNTech & Pfizer, door Moderna en door AstraZeneca, nadat het EMA (European Medicines Agency) had geoordeeld dat de vaccins veilig en werkzaam waren. De Nederlandse overheid volgt het advies van het EMA. 

Vraag 4 – Kan ik mij in Nederland laten vaccineren?

Alle personen woonachtig in Nederland en ingeschreven bij de gemeente komen in aanmerking voor een COVID-19-vaccinatie. Vanuit de Rijksoverheid worden momenteel de Nederlanders, wonende in het buitenland, aangeraden zich lokaal (dus in Singapore) te laten vaccineren.

Voor meer informatie over de COVID-19-vaccinatie in Nederland kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid.  Aangezien er momenteel beperkt vaccin beschikbaar is, kan niet iedereen meteen gevaccineerd worden. De strategie is om eerst in te zetten op het verminderen van ernstige ziekte en sterfte als gevolg van COVID-19. Daartoe wordt prioritering aangebracht in de groepen die het vaccin krijgen aangeboden in Nederland.

Wij hopen u hiermee een goed overzicht te hebben gegeven van de laatste stand van zaken wat betreft het COVID-19 vaccinatieplan. Wij blijven in contact met Nederland en indien er in de toekomst belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden, zullen we u op de hoogte brengen.   

Uiteraard zijn we via deze link beschikbaar voor hulp en advies.
Of stuur ons rechtstreeks een e-mail.
 

Zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen, blijf gezond.

De Nederlandse Ambassade in Singapore