Singapore verstevigt fundamenteel onderzoek en innovatie capaciteit

Topsector: algemeen/alle
De Singaporese overheid kondigde eind 2020 het nieuwe innovatiebeleid aan. De overheid zal in de komende 5 jaar 25 miljard Singapore dollar (ongeveer 15 miljard euro) investeren. Het plan, Research Innovation and Enterprise 2025 (RIE2025), zal in maart 2021 officieel worden gelanceerd. Thematisch zijn er geen verassende verschuivingen, gezondheidszorg, duurzaamheid, maakindustrie & logistiek en digitalisering zijn de 4 pijlers. Wat opvalt is de toename in budget voor fundamenteel onderzoek er komt meer geld beschikbaar voor technologie transfer platforms en groei innovatief MKB.
Bron: IA Netwerk Singapore

In december 2020 vond de eerste officiële persconferentie plaats waarin National Research Foundation (NRF) de plannen voor RIE2025 presenteerde. NRF is verantwoordelijk voor het Singaporese innovatiebeleid en valt direct onder het Prime Ministers Office. De strategie bevat vier thematische pilaren en is gekoppeld aan budgetten voor wetenschap, toegepast onderzoek, specifieke programma’s en bedrijven. Het totale budget voor RIE2025 is ongeveer 15 miljard EUR, dit komt neer op 1% van het BNP en is een toename van 30% ten opzichte van het vorige plan. Thematisch gezien zijn er weinig veranderingen en bouwt het plan voort op de huidige pilaren: Health and Human Potential; Urban Sustainability Solutions; Manufacturing, Trade & Connectivity; en Smart Nation and Digital Economy.

Health and Human Potential

Urban Sustainability Solutions

Manufacturing, Trade & Connectivity

Smart Nation and Digital Economy

Healthy ageing, lifelong learning, longevity

Food resilience, biodiversity and reducing carbon footprint

Smart industry and Singapore as a hub

Cyber security, quantum computing, AI, data science

In RIE2025 is meer aandacht voor nationale uitdagingen zoals klimaatverandering en voedselzekerheid. Daarnaast wil de overheid de positie van Singapore als internationaal knooppunt verstevigen en digitale voorloper blijven. In de verhouding toegepast en fundamenteel onderzoek zien we een toename in het budget voor fundamenteel onderzoek, NRF reserveert hiervoor 30% van het budget. Het versnellen van innovatie en digitalisering van midden-klein bedrijf wordt verder gestimuleerd, doormiddel van platformen die vraag en aanbod van technologieën bij elkaar brengen en doorontwikkeling van technologie ondersteunen.

Human Health and Potential

Singapore heeft te maken met een vergrijzende bevolking en een hoge ziektelast. Door deze hoge ziektelast blijven het ontwikkelen van value based healthcare en preventie belangrijke speerpunten. Het continue blijven ontwikkelen van de beroepsbevolking, waarvoor het programma SkillsFuture is opgezet, zal verder worden uitgebreid waarbij ook onderwijstechnologieën een belangrijke rol spelen. Singapore had door ervaring met SARS al grote investeringen gedaan in biomedische wetenschap en sector en zal dit verder opschalen.  Nieuw is human potential met investeringen gericht op het opvangen van de afname in beroepsbevolking door vergrijzing.

Urban Solutions and Sustainability

Singapore heeft geen natuurlijke hulpbronnen en is afhankelijk van omliggende landen voor water en voedselvoorziening. Na een uitgebreide strategie voor het creëren van eigen watervoorziening, investeert de overheid nu ook in opbouw van voedselzekerheid. Traditionele landbouw is geen optie, dus is er budget voor hoog technologisch stedelijke landbouw, alternatieve eiwitten en circulair maken van het voedselsysteem. In 2020 werden grote budgetten voor klimaatadaptatie  aangekondigd en er zal bijkomend geïnvesteerd worden in verduurzamen van de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld door ontwikkelen van groene en alternatieve energie en technologieën zoals opslag van CO2.

Manufacturing, Trade and Connectivity

De positie en afhankelijkheid van Singapore in internationale waardeketens werd door COVID-19 duidelijk. Singapore had een sterke hub functie en de hoogwaardige maakindustrie is een belangrijke sector. Door de voorzieningen in Singapore, van beroepsbevolking tot aanwezigheid van een sterk ecosysteem, heeft Singapore grote bedrijven weten aan te trekken. De aandacht binnen deze pilaar zal vooral uitgaan naar het digitaliseren en optimaliseren van Singapore als logistieke hub.

Smart Nation and Digital Economy

De transformatie van Singapore naar een Smart Nation startte in 2014 met de lancering van het smart nation initiative. Dit is een van de belangrijkste nationaal gedragen transities. De afgelopen jaren is door middel van investeringen in kunstmatige intelligentie, cyber security, quantum technologie, Singapore uitgegroeid tot een internationale koploper. Voor RIE2025 zijn er geen verassende nieuwe investeringen, bestaande programma’s lopen door. Er is wel nieuwe focus op zogenaamde trust technologies en het door ontwikkelen van Singapore als Trusted Digital Innovation Hub.  De Infocomm Media Development Authority (IMDA) zal het Singapore Blockchain Innovation Program opzetten waarmee bedrijven hulp kunnen krijgen blockchain technologie te ontwikkelen en adopteren.

Kansen voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen

Internationale samenwerking is altijd een speerpunt van de Singaporese overheid geweest. Dit is niet alleen te zien in het aantrekken van grote internationale bedrijven, maar ook voor het door ontwikkelen van MKB, het versterken van het eigen R&D landschap en in de ontwikkeling van strategie en beleid. Singapore stelt nationale uitdagingen, groei van eigen MKB en investeringen in beroepsbevolking voorop. De overheid stelt hogere eisen aan internationale samenwerking en verwacht ook dat bedrijven en landen zelf investeren in gezamenlijke projecten en onderzoek.

De innovatie adviseurs in Singapore helpen met het identificeren van trends en advies voor succesvolle R&D samenwerkingen. Neem contact op met Astrid Seegers en Barbara Wiewel voor vragen over dit artikel, voor het uitwisselen van ideeën voor mogelijke samenwerking of voor hulp bij beginnende en bestaande samenwerkingen via sin-ia@minbuza.nl.

Voor meer informatie over RIE2025 zie ook deze website van NRF.

Bronnen

.
Beeld: .