Stembiljet inleveren - Finland

Heeft u zich geregistreerd als kiezer voor stemmen vanuit het buitenland en voor de a.s. Tweede Kamerverkiezingen? In dat geval heeft u waarschijnlijk het briefstembewijs reeds per post ontvangen.

Medio februari ontvangt u uw stembiljet. Daarna zijn er 3 opties:

1) U stuurt het stembiljet zelf per post op naar Nederland.

2) U stuurt het stembiljet per post op naar de ambassade in Helsinki. In dat geval moet uw stem uiterlijk op vrijdag 5 maart 2021 door de ambassade zijn ontvangen. (Adres: Nederlandse ambassade, Erottajankatu 19B, 00130 Helsinki).

3) U geeft uw stembiljet af bij de ambassade in Helsinki. Neem dan eerst contact op via HEL-CA@minbuza.nl om af te stemmen wanneer dit kan. (I.v.m. covid-19 is de ambassade beperkt geopend.) Uw stem moet uiterlijk op vrijdag 5 maart 2021 door de ambassade zijn ontvangen.

Mocht u het briefstembewijs kwijt zijn of niet hebben ontvangen, dan kunt u een vervangend briefstembewijs aanvragen tot uiterlijk 5 maart. Kijk hier voor meer informatie.

De deadline om u als kiezer te registeren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 was op 3 februari. Mocht u willen registreren als kiezer buiten Nederland voor toekomstige verkiezingen, kijk dan op deze website voor meer informatie.