Vacature sr medewerk(st)er Culturele Zaken | Consulaat-Generaal in Milaan

De Culturele Afdeling van het Nederlandse Consulaat-Generaal in Milaan is op zoek naar een enthousiaste collega voor 40 uur per week (schaal 8)

Takenpakket:

Omschrijving taken:

 1. Uitvoering geven aan het Internationale Cultuurbeleid in samenwerking met de Ambassade in Rome
 2. Identificeren, ondersteunen en begeleiden van activiteiten ter bevordering van primair de Nederlandse creatieve industrie; en daarnaast de bredere Nederlandse kunst en cultuur
 3. Onderhouden van een netwerk van contacten in het culturele veld
 4. Bijdragen aan het opstellen van jaarplan/jaarverslag en beleidsrapportages
 5. Advisering aan culturele organisaties in Nederland
 6. Organiseren en ondersteunen van culturele missies naar Nederland; organisatie programma’s voor inkomende delegaties
 7. Opstellen van toespraken/documentatie en verspreiden van informatie via sociale media
 8. Bijhouden databestand van culturele contacten en archiveren in Sophia en waar nuttig in Achilles
 9. Begeleiding stagiaire
 1. Bijdragen aan activiteiten op het gebied van publieksdiplomatie
 2. Bijdragen aan goede sfeer en opereren als ‘one team’, ook met ambassade Rome
 3. Bijspringen bij algemene activiteiten van het Consulaat-Generaal, waar nodig

Omschrijving resultaatgebieden:

 1. Promotie Nederlandse kunst en cultuur in het noorden van Italië en in voorkomende gevallen ook in andere regio’s in het land in lijn met het meerjarenplan
 2. Excellente dienstverlening aan culturele veld in Nederland
 1. Adequate informatievoorziening aan de ministeries van Buitenlandse Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederlandse Ambassade in Rome, Nederlandse fondsen (zoals creatieve industrie, beeldende kunsten en podiumkunsten)
 2. Bijdrage aan het publieksdiplomatieprogramma van het postennet Italie
 3. Constructieve en prettige bijdrage aan functioneren team Milaan, goede en effectieve samenwerking met de afdeling cultuur in Rome

Profiel van de sr medewerk(st)er cultuur

Kennis en ervaringsvelden:

 1. Inzicht in en kennis van het culturele veld in Nederland en Italië
 2. Vaardigheden in het optreden naar buiten, zowel schriftelijk als mondeling
 3. Vloeiend in de Nederlandse en Italiaanse taal en goede kennis van de Engelse taal
 4. Kennis van het Nederlandse cultuurbeleid
 5. Affiniteit met gebruik van computerprogramma’s en sociale media
 1. Universitair werk- en denkniveau
 2. Relevante werkervaring vereist (3-5 jaar)

Competenties:

 1. Analyseren
 2. Klantgerichtheid
 3. Netwerken
 4. Plannen en organiseren
 5. Resultaatgerichtheid
 6. Samenwerken

Korte typering van de gezochte medewerker:

De sr cultureel medewerk(st)er heeft grote affiniteit met cultuur en is iemand met een flexibele instelling die makkelijk kan schakelen tussen verschillende taken en afwisseling kan waarderen. Sociale vaardigheden en het onderhouden van een breed netwerk zijn vereisten. De medewerk(st)er is een teamspeler en draagt bij aan een goede werksfeer. Hij/zij is klantgericht ingesteld en gaat graag de extra mile. Ook is hij/zij in staat zelf initiatieven te nemen, complexe dossiers op te pakken en in hoge mate zelfstandig te werken.

Werkomgeving

De medewerk(st)er werkt op het Nederlandse Consulaat-Generaal te Milaan dat zich richt op dienstverlening in het noorden van Italië. Het Consulaat-Generaal werkt nauw samen met de Nederlandse ambassade in Rome. De post concentreert zich op handelsbevordering, culturele samenwerking, publieksdiplomatie en voor consulaire werkzaamheden op noodsituaties en gedetineerdenzorg. Het Consulaat-Generaal telt 10 medewerkers, waarvan 1 medewerker zich richt op de culturele taak. De post kent een platte structuur met een Consul-Generaal aan het hoofd en de medewerkers hier direct onder.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie betreft een lokaal aangetrokken medewerk(st)er op wie de zogenaamde Rechtspositie Lokale Werknemers 2020 van het Ministerie van Buitenlandse zaken van toepassing is. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar met mogelijke omzetting naar een vast dienstverband. Salariëring start (gebaseerd op een 40-urige werkweek) bij 3.151 euro bruto per maand (14 maandsalarissen per jaar), afhankelijk van relevante ervaring en opleiding. In voorkomende gevallen dient ook buiten reguliere werkuren te worden gewerkt.

Meer weten of solliciteren?

Geïnteresseerden kunnen hun motivatiebrief en CV e-mailen naar Consul-Generaal Johan Verboom: mil-cdp@minbuza.nl. Reageren kan t/m zondag 14 februari 2021.