Januaribrief aan de Nederlandse gemeenschap in China

Op donderdag 21 januari 2021 verspreidde de ambassade in Peking en de consulaten generaals in Shanghai, Chongqing en Guangzhou de onderstaande brief via hun social media kanalen. 

Januaribrief aan de Nederlandse gemeenschap in China

Beste Nederlanders in China,

In mijn vorige brief sprak ik de hoop uit dat in het nieuwe jaar steeds meer vaccins beschikbaar zouden komen. Ik wil u middels deze brief vertellen wat ons tot dusverre bekend is geworden.  

Wereldwijd zijn er momenteel meer dan tweehonderd vaccins in ontwikkeling en verschillende vaccins zijn al (voorwaardelijk) goedgekeurd. China is in december 2020 begonnen met de uitrol van zijn  vaccinatieprogramma. Ook Nederland is begin januari gestart met de vaccinatie tegen het coronavirus. Zowel in China als in Nederland zullen dit jaar steeds meer vaccins beschikbaar komen. In beide landen zijn plannen opgesteld om te bepalen wie in welke volgorde (en voor welk vaccin) in aanmerking komt voor de vaccinatie. 

Van sommige Nederlanders hebben wij begrepen dat zij een aanbod hebben gekregen, bijvoorbeeld via de werkgever, om met een Chinees vaccin ingeënt te worden. Het staat u uiteraard vrij op dit aanbod in te gaan.  

Om in China toegang te kunnen krijgen tot vaccins die goedgekeurd zijn door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) dienen deze eerst officieel goedgekeurd te worden door de Chinese National Medical Products Association. Dit is vooralsnog niet aan de orde. In dit stadium is het dan ook niet duidelijk of en zo ja wanneer u in aanmerking komt voor de door Nederland gedistribueerde EMA-vaccins. Naar verwachting zal dit in ieder geval niet in het eerste kwartaal van 2021 zijn. Voor vragen over de betrouwbaarheid van de coronavaccinatie die in Nederland gebruikt wordt kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid

Ook hebben wij begrepen dat u vragen heeft over het vaccinatieprogramma in China. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Graag verwijzen wij u door naar de website van de China Daily. Voor meer informatie over het vaccin in China verwijzen wij u graag naar de Chineestalige website van het Chinese Center for Disease Control and Prevention.   

In aanvulling op de bovenstaande informatie wil ik u erop wijzen dat het voor Nederlanders die vanuit China naar Nederland reizen vooralsnog niet nodig is om een negatieve PCR-uitslag te overleggen. Voor de meest actuele informatie over inreisvoorwaarde voor Nederland, wil ik doorverwijzen naar de pagina Checklist: Inreizen in Nederland van de Rijksoverheid. 

Uiteraard kunt u altijd een beroep doen op de ambassade en de consulaten indien u behoefte heeft aan nadere duiding van beschikbare informatie. Wij staan voor u klaar. 

Ik wens u allen alvast een fijn Chinees Nieuwjaar. Houdt u daarbij vooral ook rekening met de instructies van de lokale autoriteiten indien u de komende tijd van plan bent te reizen. 

Zorg goed voor uzelf en de mensen om u heen en blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Wim Geerts,

Ambassadeur