Bezoek Koning aan Münster voor Duits-Nederlandse samenwerking vervalt

Vanwege de op 16 september jl. door de Duitse overheid aangepaste richtlijnen voor reizigers uit de provincies Noord- en Zuid-Holland naar Duitsland is in overleg met de Duitse autoriteiten besloten het bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Münster op 29 september geen doorgang te laten vinden. Het bezoek samen met bondspresident Frank-Walter Steinmeier zou in het teken staan van Duits-Nederlandse samenwerking.