CCU/S en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie

Op 3 september organiseerden de Nederlandse ambassade in België, de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) een webinar over CCU/S (Carbon Capture and Usage / Storage) en waterstof in Vlaanderen en Nederland in het perspectief van een industriële transitie.

Het doel van dit webinar was om een helder beeld te krijgen van de stand van zaken en om dieper in te gaan op de kansen, obstakels en de randvoorwaarden die nodig zijn voor een kosten-efficiënte realisatie van concrete CCU/S- en waterstofprojecten in Vlaanderen en Nederland. De focus lag hierbij op de industrie, Vlaams-Nederlandse samenwerkingskansen en de ontwikkelingskansen op Europees niveau.