Brexit Informatie Sessie over rechten Nederlanders in het VK

Veel Nederlanders die wonen in het VK hebben vragen over hoe de dubbele nationaliteit is geregeld in de de Nederlandse wetgeving. Maar voor velen is het ook niet duidelijk wat nu precies de “settled”  of “pre-settled status” inhoudt. Daarom houdt de Nederlandse ambassade in het VK op 1 december om 17.30 uur een online Brexit informatiesessie via de Facebookpagina  @Dutchembassy.

De EU Settlement Scheme van de Britse overheid
De EU Settlement Scheme van de Britse overheid

Nederlandse en Britse nationaliteit

In het Verenigd Koninkrijk wonen veel Nederlanders met zowel de Nederlandse als Britse nationaliteit. Hoe zit dat? Wie meerdere nationaliteiten heeft, waaronder een niet-EU nationaliteit (dit geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor de Britse nationaliteit), verliest na tien jaar automatisch het Nederlanderschap. Tenzij de persoon met dubbele nationaliteit zijn Nederlandse paspoort op tijd verlengt. Op tijd wil zeggen: voordat het paspoort verloopt. Met het verlengen van een - geldig, niet-verlopen! - Nederlands paspoort laat een staatsburger blijken zijn Nederlanderschap op prijs te stellen. Het Nederlanderschap wordt die persoon dan niet ontnomen.

Laat je ook in de toekomst goed informeren wat bepaalde keuzes voor andere nationaliteiten kunnen betekenen voor je Nederlanderschap.

Hoeveel zekerheid biedt Settled Status?

Alle EU-burgers die zich voor 31 december 2020 (het einde van de transitieperiode waarin de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk onderhandelen over de toekomstige relatie) vestig(d)en in het Verenigd Koninkrijk en er ook nadien willen blijven wonen, dienen zich online aan te melden bij het EU Settlement Scheme van de Britse overheid. Door dat te doen, behouden EU-burgers het recht in het Verenigd Koninkrijk te wonen, werken en/of studeren, evenals het recht gebruik te maken van de zorg en het socialezekerheidsstelsel.

Onder Nederlanders in het VK bestaat nog veel onzekerheid over de pre-settled status (voor wie nog niet aantoonbaar vijf jaar in het VK woont) en settled status (voor wie al minstens vijf jaar in Groot-Britannie, Noord-Ierland of de Britse kanaaleilanden woont). Kan men ervan op aan dat die rechten men niet op enig moment plots ontnomen worden? De rechten van EU-burgers die al in het VK woonden voor het einde van de transitieperiode (31 december 2020) zijn vastgelegd in het terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) dat geratificeerd is door zowel de EU als het VK. Dit akkoord, sinds 31 januari 2020 van kracht, is een internationaal verdrag en alle afspraken die daar in staan blijven van kracht, ongeacht de uitkomst van de lopende onderhandelingen tussen beide partijen over de toekomstige handelsrelatie. De reeds gemaakte afspraken over burgerrechten zijn dus bindend.

Websites met belangrijke informatie

Beeld: ©Dutch Embassy UK / Dutch Embassy UK