Goed onderweg met sectorstudie duurzame mobiliteit in Duitsland

Op 22 juni vond met ca. 75 deelnemers de webtalk rond de sectorstudie duurzame mobiliteit plaats.  De webtalk ging in op ontwikkelingen op de Duitse markt en mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers en organisaties die werken aan schone en slimme mobiliteit en laadinfrastructuur. Mogelijkheden zijn er, ondanks de coronacrisis.

Sectorstudie: mogelijkheden voor Nederlandse experts

In Duitsland wordt Nederland als voorbeeld gezien op het gebied van duurzame mobiliteit. De Duitse regering wil samen met de Duitse industrie een transitie maken naar schone en slimme mobiliteit. Het Nationale Plattform Zukunft Mobilität (NPM) zet zich actief in voor alternatieve aandrijvingen en wil de laadinfrastructuur uitbreiden tot 1 miljoen oplaadpunten in 2030. Bovendien zijn nieuwe vormen van mobiliteit volop in ontwikkeling, zoals de opkomst van deelmobiliteit, MaaS-concepten (Mobility as a Service) en digitalisering. Door COVID-19 zullen ontwikkelingen versnellen en ontstaan nieuwe programma's en nieuwe mogelijkheden op de Duitse markt.

De toenemende vraag naar innovatieve producten en systemen in smart en green mobility biedt veel mogelijkheden aan kleine en middelgrote bedrijven.

Om de ontwikkelingen in kaart te brengen, heeft het Nederlands consulaat-generaal München een sectorstudie laten uitvoeren. Deze studie is uitgevoerd in opdracht van RVO door APPM GmbH, in samenwerking met Rebel Deutschland GmbH. Deze sectorstudie belicht een 5-tal thema’s waarop we ook graag met Duitse organisaties langjarige samenwerking aan willen gaan. Dit doen we graag in een publiek- private samenwerking daar waar we denken een verschil te kunnen maken of dit nu op het gebied van elektrisch vervoer, city logistics of waterstof in bussen is. Hierover volgt meer tijdens de Duitslanddag op 14 september. Dan presenteren we ook een update van de sectorstudie.

Tips rond het zakendoen:

Richard Buss: “Wees je bewust van de wetgeving m.b.t. jouw product of dienst. Dit kan verschillen per deelstaat. Benut Nederlandse klanten met een netwerk in Duitsland.”

Jörg Welke: “Neem contact op met regionale netwerken zoals eMO Berlin. Van belang om bij regionale ontwikkelingen, programma’s en aanbestedingen aansluiting te vinden. Kans voor Nederlandse ondernemers: Federale overheid zal 1000 sites voor aanbesteding laadinfra tenderen. Gezocht worden laadinfra bedrijven die hierbij kunnen ondersteunen. Dit zal een Europese tender worden.
Belangrijk obstakel is de connectie naar de grid van laadpalen in het semi-private domein (bijv. supermarkten, hotels, etc.) en wie dit betaalt. Wie is de eigenaar van de site en geïnteresseerd in de exploitatie? De zelfde situatie speelt in Nederland en kan interessant zijn om van gedachten over te wisselen.”

Attila Lüttmerding: “De grootste uitdaging is de publieke ruimte in München. Veel discussie in München over o.a. pop-up lanes met nieuwe (groen/rode) gemeenteraad die openstaat voor oplossingen. In januari start een overkoepelende mobility afdeling in de stad. Nu is dit nog over verschillende afdelingen verdeeld. Tot die tijd kunnen Nederlandse ondernemers zich graag tot mij richten.”

Webtalk voldeed aan de verwachtingen

Het Webtalk voldeed bij 67% van de respondenten (18) aan de verwachtingen.

De informatie over de sectorstudie vonden deze het meest interessant (33%). Tijdens de Duitslanddag zouden deze respondenten bij voorkeur meer over de kansen rond elektromobiliteit en de laadinfrastructuur horen (61 resp. 56%).

Programma Webtalk Sectorstudie Duurzame Mobiliteit

Programma Webtalk Sectorstudie Duurzame Mobiliteit

13:00 - Welkom Irene Pohl, Rebel Group (moderatie) en aftrap door Linda Mieden, Consulaat-generaal München

13:10 - Eerste inzichten sectorstudie en korte Q&A, door Irene Pohl, Rebel  

13:25 - Korte input over zaken doen in Duitsland door Richard Buss, Eneco EMobility (Charge IT in Duitsland)

13:35 - Pauze

13:40 - "Thema 1: Ontwikkelingen Laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer Korte beschrijving conclusies rapportage Interview Duitse expert: Jörg Welke, Projektmanager Innovation eMO Berlin en Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie GmbH. Q&A - moderatie: Floris Beemster, APPM 

14:05 - Thema 2: Ontwikkelingen City Logistics. Korte beschrijving conclusies rapportage Interview Duitse expert: Attila Lüttmerding, stadt München Q&A - moderatie: Floris Beemster, APPM 

14:25 - Afsluiting, Linda Mieden

14:30 - Einde

Bron foto

@Kolja Svenson, APPM 
@Lars Kramer, CG Muenchen

Bijlagen en links

Sectorstudie en presentatie (zie bijlagen)

De webtalk kunt u bekijken via deze link.

Duitslanddag 14 september 2020 met een update van de sectorstudie

PDF: Sectorstudie duurzame mobiliteit in Duitsland

PDF: Webtalk Sectorstudie Duurzame Mobiliteit Duitsland