Zeer beperkte consulaire dienstverlening Nederlandse ambassade Oslo

Vanaf 18 maart is de consulaire afdeling en daarmee de consulaire dienstverlening van de Nederlandse ambassade in Oslo zeer beperkt en is de ambassade gesloten voor publiek. Vanaf deze datum worden geen aanvragen voor reisdocumenten aangenomen. Het is onduidelijk wanneer de ambassade weer open zal gaan voor publiek en de consulaire dienstverlening weer zal worden verruimd. De ambassade volgt hierin de richtlijnen zoals die door het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn opgesteld. Zodra bekend is wanneer de ambassade weer open gaat, zal dat op deze pagina worden gepubliceerd. 

Vanaf 18 maart worden dus geen aanvragen voor reisdocumenten aangenomen. In de volgende gevallen kan een uitzondering gemaakt worden:

 • Een reisdocument verloopt of is verlopen en een reis om aantoonbare medische of humanitaire redenen geen verder uitstel duldt (geldt dus niet voor vakantiereizen!).
 • Als een reisdocument verloopt of is verlopen en een nieuw reisdocument vereist is voor het aanvragen van verblijfsvergunning.

Indien een reisdocument wordt gevraagd i.v.m. stuiting verliestermijn Nederlanderschap kan de afgifte van een Verklaring omtrent het bezit Nederlanderschap (VON) worden aangeboden.

Daarnaast

 • Laissez Passez’s kunnen worden afgegeven indien de nood acuut is.
 • De volgende dienstverlening zal niet worden uitgevoerd in deze periode:
  • Optieverklaringen
  • Consulaire verklaringen
  • MVA
  • Het afnemen van inburgeringsexamens, incl. naturalisatietoetsen. Reeds gemaakte afspraken zullen worden geannuleerd en er worden geen nieuwe afspraken ingepland.

Voor vragen hierover, kunt u de ambassade bereiken door een mail te sturen naar osl-ca@minbuza.nl.