Lyne Biewinga: ‘Door Brexit intensievere samenwerking met ambassade’

De ‘Netherlands British Chamber of Commerce’ (NBCC) werkt door Brexit nauw samen met de ambassade in Londen, vertelt leden-directeur Lyne Biewinga. ‘Er staat veel op het spel.’

Lyne Biewinga - leden-directeur Netherlands British Chamber of Commerce
Leden-directeur Lyne Biewinga van ‘Netherlands British Chamber of Commerce’ (NBCC). (foto: LB)

Ondanks de coronacrisis gaan de onderhandelingen over Brexit tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie gewoon door. Wat betekent dat voor de samenwerking tussen NBCC en de ambassade in Londen?

‘Er vindt vaker en intensiever overleg plaats, vooral nu door de coronacrisis en Brexit voor ondernemers de onzekerheden zich lijken op te stapelen. De altijd al goede relatie is wat dat betreft intenser geworden. Zo hebben we vorige jaar met de Nederlandse ambassade in Londen en de ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, evofenedex en NLinBusiness voorbereidingen getroffen voor een Brexit Support Desk op de ambassade in Londen.'

Een belangrijk initiatief is het ‘NBCC Future Relationship Forum’. Kun je daar iets meer over vertellen?

‘Bij het ‘NBCC Future Relationship Forum’ brengen we ondernemers, experts en beleidsmakers samen zodat zij kennis kunnen uitwisselen. Daarnaast kunnen ondernemers daar vragen, zorgen en prioriteiten delen met de beleidsmakers. En we koppelen partijen die dezelfde belangen hebben, bijvoorbeeld ondernemers in groente en fruit die door de beperkte houdbaarheid van hun producten belang hebben bij zo soepel mogelijke exportregels.’

Is iedereen welkom bij het ‘NBCC Future Relationship Forum’?

‘Ja absoluut, iedere ondernemer is welkom om zijn of haar zorgen en prioriteiten te delen met elkaar en beleidsmakers. We willen iedereen helpen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de nieuwe handelsrelatie met het Verenigd Koninkrijk.’

Waar bestaan de meeste zorgen over bij bedrijven en ondernemers?

‘Ondernemers zijn erg bezorgd over oponthoud en papierwerk bij de grens. Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie vervallen de huidige afspraken, die cruciale zekerheid bieden. Wat hiervoor in de plaats komt, is nog onduidelijk. Maar dat er een grens komt, is zeker.’

Is er iets te zeggen over de uitkomst van de onderhandelingen?

‘Het kan nu nog alle kanten op. De EU heeft een ambitieus en veelomvattend akkoord op tafel gelegd. Dit voorstel gaat veel verder dan CETA, het handelsverdrag dat de EU met Canada heeft gesloten. De Britten zien een CETA overeenkomst wel zitten. Deze ‘Canada route’ zou veel barrières wegnemen. De ‘Australië route’ is het tweede scenario van de Britten. In dat geval zouden de regels van de Wereld Handels Organisatie (WTO) gaan gelden. We moeten dan rekening houden met oplopende kosten, onder meer door invoerrechten en administratie. De onderhandelingen zijn op dit moment in volle gang. Over de uitkomst is niets te zeggen.’

Wat kunnen ondernemers en bedrijven het beste doen om zich voor te bereiden op Brexit?

‘Blijf goed geïnformeerd, bijvoorbeeld door deel te  nemen aan de events /webinars van het ’NBCC Future Relationship Forum’. En houd rekening met het minst gunstige scenario. Dan ben je op alles voorbereid. Of zoals de Britten zeggen: ‘Hope for the best, but prepare for the worst.’

Lyne Biewinga - leden-directeur Netherlands British Chamber of Commerce
Lyne Biewinga van NBCC op bezoek bij een bomenkweker. (foto: LB)

Lees meer over Brexit op de website van het Brexit-loket.