Fietsverkeer in Britse steden sterk toegenomen nu reizen met OV wordt afgeraden

In Britse steden als Manchester, Londen, Brighton, Birmingham en Newcastle zijn tijdens de coronacrisis veel wegen afgesloten voor auto’s en tijdelijk slechts toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars. Dit is speciaal gedaan voor forenzen die tijdens de lockdown naar hun werk moeten omdat werk vanuit huis voor hen niet mogelijk is. Premier Boris Johnson heeft, nu de COVID-restricties gedeeltelijk zijn opgeheven, een ieder opgeroepen het openbaar vervoer waar mogelijk te vermijden en om liefst te voet of per fiets naar het werk te gaan. Dit heeft geresulteerd in een piek in fietsverkopen.

Enorme toename in fietsverkeer door coronavirusmaatregelen
Enorme toename in fietsverkeer in het Verenigd Koninkrijk door coronavirusmaatregelen

Mobiliteitstransitie in versnelling

Veel van deze maatregelen zullen van tijdelijke aard zijn, maar de Britse overheid zet juist nu ook in op het structureel verbeteren van de fiets- en wandelinfrastructuur. De eerste stappen in de transitie naar schoner vervoer zijn al enkele jaren geleden gezet in het Verenigd Koninkrijk, waar het autoverkeer de belangrijkste veroorzaker is van luchtvervuiling en de grootse bijdrage levert aan de uitstoot van CO2. De coronacrisis lijkt die transitie nu echter in een stroomversnelling te brengen. Zo kondigde het Britse Ministerie voor Transport op 11 mei 2020 een investering van 2 miljard pond aan in fiets- en wandelinfrastructuur, met als doel het aantal fietsers en wandelaars de komende vijf jaar te verdubbelen.

Fietsenwinkels open tijdens coronacrisis

Tekenend is dat fietsenwinkels, mede dankzij de lobby van fietsbelangenorganisaties als Cycling UK, gedurende de hele coronacrisis de deuren open mochten houden. En daar is volop gebruik van gemaakt. De brancheorganisatie Association of Cycle Traders meldt dat er nog 20.000 verkochte fietsen geleverd moeten worden en dat fietsenmakers een zeer sterke toename zien in de vraag naar fietsreparaties.

Groeimarkt voor elektrische fietsen

De interesse voor elektrisch fietsen, die tot nu toe klein was in het Verenigd Koninkrijk, neemt ook toe. Een van de partijen die daarop inspringt is de Britse investeringsmaatschappij Balderton Capital, die onlangs miljoenen investeerde in het Nederlandse VanMoof, producent van e-bikes. De Nederlandse ambassade in het Verenigd Koninkrijk houdt scherp in de gaten welke kansen zich in het VK voordoen voor Nederlandse bedrijven in de fietsbranche. Start-ups worden daarbij niet vergeten. Zo zijn Cargoroo, producent van elektrisch bakfietsen en Urbee, aanbieder van elektrische deelfietsendankzijdeelname in het Interreg project eHUBS  in staat deel te nemen aan pilot projecten in Manchester omdat ook Transport for Greater Manchester is aangesloten bij dit Interreg project.

Neem contact op met de ambassade

De Nederlandse Ambassade in het Verenigd Koninkrijk ondersteunt Nederlandse bedrijven graag die willen inspelen op de snelle ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Heeft u vragen over de ontwikkelingen in het VK, ontvangt u graag een sectorrapportage of wilt u een keer een webinar bijwonen waar ook Britse partijen bij aanschuiven (in juni staan bijvoorbeeld twee webinars over fietsen gepland), neem dan contact met ons op via LON-EA@minbuza.nl.