Bericht van de Nederlandse ambassadeur in Tanzania, Jeroen Verheul

Beste mede Nederlanders,

Met velen van jullie herdachten en vierden we afgelopen week een bijzondere Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Dit deden wij na Koningsdag opnieuw thuis tijdens de laatste dagen van onze verplichte zelfisolatie. Gonnie en ik zijn inmiddels bijna drie weken geleden huiswaarts gekeerd naar Tanzania. Het had het hoogtepunt moeten worden in het jaar waarin 75 jaar bevrijding wordt herdacht en gevierd, maar Bevrijdingsdag 2020 was ingetogener en stiller dan ooit. Dit deed niet af aan de boodschap.

Koning Willem Alexander sprak op een vrijwel lege Dam bij de Dodenherdenking. In deze gekke tijden een rake en oprechte speech als u het mij vraagt. Inmiddels is ook onze zelfisolatie opgeheven en mogen we ons weer ‘vrij’ in Dar es Salaam bewegen. Ons ambassadepersoneel en wijzelf blijven zoveel mogelijk thuis, en als we (gewapend met mondmasker en andere preventieve middelen) buiten de poort gaan, blijven we alert en vermijden wij drukke plekken en grote gezelschappen. Maar het is wel lekker om af en toe lichamelijk actief te zijn en dat gaat toch beter buitens- dan binnenshuis.

Premier Rutte kondigde vorige week versoepeling van de maatregelen aan waarmee het kabinet de samenleving langzaam maar zeker weer wil openstellen. De beperkingen worden stapsgewijs losgelaten. De versoepeling is mogelijk omdat het aantal opnames in ziekenhuizen daalt. Ook het aantal dagelijks geregistreerde besmettingen neemt af.

In Tanzania lijkt het aantal besmettingen eerder toe te nemen dan te dalen. Een verder verloop van de epidemie in Tanzania blijft evenwel lastig in te schatten. Publieke, betrouwbare berichtgeving is nog steeds maar beperkt beschikbaar. De al eerder genomen maatregelen, zoals het sluiten van scholen en het luchtruim voor internationale vluchten, blijven onverminderd van kracht. Daar heeft de Tanzaniaanse overheid onlangs een beperkte versoepeling in aangebracht (voor repatriëring alsmede humanitaire en noodsituaties), maar het blijft gissen naar het moment waarop commerciële vluchten in en uit Tanzania weer hervat zullen worden.

Sommigen van u hebben wellicht vragen over de veiligheidssituatie in Tanzania. In vervolg op onze eerdere berichtgeving hierover zien wij op dit moment geen aanleiding aan te nemen dat de veiligheidssituatie in Tanzania op korte termijn aanzienlijk zal verslechteren. Intussen heeft een groot aantal van u ons voorzien van uw actuele woonplaats- en contactgegevens, waarvoor veel dank. Een geactualiseerd overzicht van de verblijvende Nederlanders in Tanzania helpt de ambassade u goed en tijdig op de hoogte te houden. Het helpt ons ook goed voorbereid te zijn mocht de veiligheidssituatie aanzienlijk verslechteren.

Indien die situatie zich onverhoopt toch voordoet, dan zullen opties voor maatregelen en voorzieningen moeten worden bezien rekening houdend met onder meer de urgentie en ernst van de situatie, logistiek en beschikbare capaciteit en middelen. Daar komt bij dat we met deze pandemie wereldwijd vergaande nationale en internationale reisbeperkingen ondervinden. Een (grootschalige) evacuatie naar Nederland zou gegeven de huidige buitengewone omstandigheden naar onze inschatting lastig uitvoerbaar zijn en pas een allerlaatste te overwegen optie zijn, mocht deze operationeel al uitvoerbaar zijn.

Het is dan ook essentieel dat u beschikt over onderdak waar u, ook als de veiligheids- en/of gezondheidssituatie aanmerkelijk verslechtert, voor langere tijd veilig kunt verblijven. Nogmaals, we hebben geen reden om aan te nemen dat die verslechtering zich voor zal doen, maar het gebrek aan betrouwbare informatie maakt ontwikkelingen moeilijk voorspelbaar. Vandaar dat wij en u allen met alle scenario’s rekening moeten houden.

Covid-19 heeft ook gevolgen voor de minstens 80 Nederlandse ondernemers die zakendoen in Tanzania. Ook levert het veel vragen op. Wat kan ik doen voor mijn personeel bijvoorbeeld? Recent heeft de ambassade hiertoe een webinar georganiseerd om deze en andere belangrijke vragen te beantwoorden. Het webinar is hier terug te zien. Bent u geïnteresseerd in vervolg webinars of heeft u andere economisch gerelateerde vragen neem dan gerust contact op met onze economische collega’s via dar-ea@minbuza.nl of dar-lnv@minbuza.nl voor landbouw gerelateerde vragen.

Tot slot: ondanks een gesloten luchtruim voor internationale passagiersvluchten, vertrekt er wel een beperkt aantal repatriëringsvluchten vanaf Tanzania. Zo is er een privaat, commercieel initiatief voor een vlucht van Qatar Air, vertrekkend vanaf Dar es Salaam op 14 mei.

Ons bereikte gisteren het bericht van een eveneens private, commerciële Italiaanse vlucht vanaf Zanzibar naar Rome en Milaan op 20 mei a.s. Als u daar belangstelling voor hebt dient u zich voor woensdag 13 mei, 17.00 uur lokale tijd aan te melden bij de heer Andrea Boero, via WhatsApp: +255 762 096 789 of per e-mail: ab@premiumcharterservice.com. Dergelijke repatriëringsopties delen wij normaliter via de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Om u te bedienen met deze en andere updates raad ik u nogmaals aan u zich voor deze informatieservice te registeren indien u dit nog niet heeft gedaan. Daarnaast actualiseren wij voortdurend de veel gestelde vragen over het reisadvies voor Tanzania. Dit is recent per 8 mei geactualiseerd en hier te vinden.

Baki salama, kuwa na afya, blijf veilig en gezond!

Jeroen Verheul

Ambassadeur