Een brief van de Ambassadeur

Onderstaande brief van Ines Coppoolse, de Ambassadeur van Nederland in Zweden met betrekking tot het Corona-virus is bedoeld voor de Nederlandse gemeenschap in Zweden.

Beste Nederlanders in Zweden.

Het Corona-virus raakt ons allemaal, daarom had ik jullie – mede namens het ambassadeteam - graag via een videoboodschap een hart onder de riem willen steken. Helaas, het Corona-virus heeft ook mij te pakken genomen en op dit moment worstel ik nog met de nasleep van benauwdheid en een hardnekkige hoest. Vandaar dat ik mijn toevlucht neem tot deze schriftelijke boodschap.

Veel Nederlanders zijn natuurlijk ongerust. Op de ambassade hebben we vragen gekregen van Nederlanders die een vakantie in Zweden hadden geboekt, van studenten en stagiaires die na een tijdelijk verblijf terug willen keren naar Nederland, van Nederlanders die tot de risicogroepen behoren of die bang zijn om hun baan in Zweden te verliezen. Sommige mensen begrijpen niet waarom verschillende landen verschillende maatregelen doorvoeren en dat onbegrip leidt natuurlijk tot frustratie en soms ook ongerustheid.

Het ambassadeteam probeert u zo goed mogelijk terzijde te staan. We werken grotendeels door vanaf huis, en dagelijks zit een kernteam op de ambassade voor noodgevallen. We werken nauw samen met onze collega’s van de andere Nederlandse ambassades in de regio en met onze consuls in Gotenburg en Malmö. Via de nederlandwereldwijd.nl site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en onze eigen website en sociale media kanalen proberen wij u zo duidelijk mogelijk te informeren over maatregelen en (on)mogelijkheden en u te adviseren. Ook proberen wij zo snel mogelijk nieuwe initiatieven aan u door te geven, zoals recentelijk het meldpunt Bijzondere Bijstand Buitenland, voor reizigers die in het buitenland gestrand zijn en niet terug kunnen keren.

Het is belangrijk dat u als Nederlanders in Zweden de adviezen van de Zweedse overheid blijft volgen. Op krisinformation.se vindt u essentiële informatie, ook in het Engels. Uiteindelijk bent u zelf degene die besluit wat u met de adviezen en informatie doet.

Zowel in Zweden als in Nederland blijft het voornaamste advies voor het voorkomen van verspreiding van het virus:
- blijf thuis als je je ziek voelt, hoest en nies in je elleboog
- vermijd onnodig bezoek aan ziekenhuizen en bejaardentehuizen
- vermijd onnodig reizen, ook binnen Zweden
- houd minstens anderhalve meter afstand van elkaar
- was je handen vaak met warm water en zeep

Ik wens u veel sterkte en hoop dat deze tijd ook de mogelijkheid biedt voor saamhorigheid. Er zijn al veel burgerinitiatieven opgezet om personen in risicogroepen te helpen, om zorgverleners en onderwijzend personeel te bedanken en om elkaar door deze periode van ”physical distancing” te helpen. Blijf dat vooral doen! Binnen de Nederlandse gemeenschap in Zweden, maar ook met andere ingezetenen in Zweden.

Extra dank wil ik uitbrengen aan de Nederlanders die in Zweden in de zorgsector, het onderwijs of andere essentiële sectoren werkzaam zijn. Uw inzet is van onschatbare waarde.

Aarzel niet ons te benaderen als de informatie niet helder is, of als u andere vragen heeft. Ik hoop u allen snel weer te kunnen treffen hier in Stockholm of elders in Zweden. Tot die tijd; zorg goed voor elkaar en blijf gezond!

Vriendelijke groet,

Ines Coppoolse

Ambassadeur