Coronavirus: bericht aan alle Nederlanders in Ethiopië

We hopen dat dit bericht u in goede gezondheid bereikt. Ingrijpende maatregelen rondom het Coronavirus (COVID-19) volgen elkaar wereldwijd in hoog tempo op. Deze maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, zijn verschillend per land en worden soms rigoureus ingevoerd. Dat roept veel vragen op bij reizigers, Nederlanders in het buitenland en verontruste familieleden.

Afgelopen weekend heeft het Nederlandse kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van COVID-19. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sportclubs. De druk op de zorg in Nederland neemt toe.

Dinsdagavond heeft de Nederlandse regering alle niet-essentiële reizen naar het buitenland ontraden. Aan alle Nederlanders in Ethiopië is gevraagd te overwegen of hun verblijf in Ethiopië nog noodzakelijk is.

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in Ethiopië?

Er zijn nu zes gevallen van COVID-19 in Ethiopië bevestigd. Daarnaast zijn er 18 personen in quarantaine. Om nieuwe besmettingen van COVID-19 te voorkomen, treffen ook hier de lokale autoriteiten,  scholen en ambassades maatregelen. De situatie kan snel veranderen. Er zijn beperkingen ingesteld voor reizigers uit andere landen waar COVID-19 is vastgesteld.

Deze en andere maatregelen kunnen elkaar snel opvolgen. Dit levert beperkingen op voor het in- en uitreizen en het dagelijkse leven. In het reisadvies worden deze ontwikkelingen geactualiseerd.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik treffen?

Volg de adviezen van: 

U treft daar ook informatie om te bepalen of u tot een risicogroep behoort. Was regelmatig goed uw handen, snuit uw neus in papier en gooi het papier na het snuiten weg, was uw handen daarna weer goed. Dit geldt ook voor als u hoest en niest. Raadpleeg onmiddellijk een arts als u koorts en luchtwegklachten krijgt.

Houd er rekening mee dat vliegtuigmaatschappijen vluchten in snel tempo kunnen annuleren of opschorten.

Mocht u Ethiopië willen verlaten, dan adviseert de ambassade dit zo spoedig mogelijk te doen gezien het toenemend aantal geannuleerde vluchten van en naar Ethiopië. U dient dit zelf te regelen via commerciële luchtvaartmaatschappijen. De ambassade adviseert u daarbij een goede afweging te maken tussen de huidige situatie in Nederland en het risico op en de geringe mate van beschikbaarheid van  adequate zorg in Ethiopië in geval van verdere verspreiding van COVID-19 in Ethiopië.

Hoe kan ik de ambassade bereiken?

Alleen Nederlanders die zich hebben aangemeld voor de BZ-informatieservice krijgen dit bericht dat ook op onze Facebook pagina ‘Embassy of the Netherlands in Ethiopia’ zal verschijnen.

Misschien kent u nog landgenoten aan wie u dit bericht kunt doorsturen, ook om hen te wijzen op de mogelijkheid zich te registreren voor de BZ-informatieservice.

De ambassade blijft vooralsnog gewoon open.