Verminderde consulaire dienstverlening in Pakistan

Gezien de huidige situatie van het coronavirus (COVID-19) zullen de consulaire diensten van de Nederlandse ambassade in Islamabad sterk worden verminderd. Vanaf 18 maart 2020 is het niet meer mogelijk om visumaanvragen in te dienen.

Geen paspoortaanvragen, visumaanvragen voor korte en lange verblijven (toestemming voor tijdelijk verblijf, mvv) worden afgehaald via onze Ambassade of Gerry's.
Andere diensten zoals DNA-onderzoek, identiteitscontrole, legalisatie van documenten en 'basisexamen inburgering buitenland' vinden in deze periode niet plaats.

Voor andere dringende zaken kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier.

Coronavirus: visa voor Nederland

Door het uitbreken van de COVID-19 of het coronavirus hebben veel reizigers vragen over hun visum (aanvragen). De antwoorden vind je hier. Eventuele aanvullende informatie wordt op deze pagina gepubliceerd.

Kan ik nog steeds een visum aanvragen?
Nee, op dit moment is het niet mogelijk om een ​​visumaanvraag in te dienen.

Wanneer kan ik opnieuw een visum aanvragen?
Momenteel hebben we geen datum, dit is afhankelijk van de ontwikkelingen rondom COVID-19. Onze afsprakensystemen zijn gesloten tot 1 augustus 2020 maar deze periode kan verlengd worden.

Kan ik al na 1 augustus 2020 een afspraak maken?
Nee, dit is helaas niet mogelijk, ons afsprakensysteem is gesloten.

Kan een visumbedrag worden terugbetaald?
Visumkosten voor visa die vanwege COVID-19 niet zijn gebruikt, kunnen niet worden terugbetaald. Er moet een nieuwe aanvraag worden ingediend.

Kan de periode van mijn reeds afgegeven visum worden verlengd?
De geldigheidsduur van afgegeven visa van reizigers die vanwege geannuleerde vluchten nog niet naar Nederland hebben kunnen reizen, kan niet worden verlengd. Er moet een nieuwe visumaanvraag worden ingediend.

Mijn visum wordt verwerkt, maar mijn bestemming en / of vlucht is geannuleerd (bijvoorbeeld door een reisverbod). Wat gebeurt er met mijn visumaanvraag?
Visumaanvragen die momenteel in behandeling zijn en visumaanvragen waarvoor de vlucht is geannuleerd, zullen worden geweigerd omdat dit wordt gedaan als gevolg van COVID-19.

Aanvragen voor evenementen / bijeenkomsten die zijn geannuleerd als gevolg van COVID-19-gerelateerde maatregelen worden afgewezen met de reden 'reisbestemming geannuleerd'.