Belangrijke informatie met betrekking tot Coronavirus - Jordanië 14 maart 2020

Dit is een onofficiële Nederlandse vertaling van de door de Jordaanse overheid aangekondigde maatregelen op 14 maart 2020 met betrekking tot het Coronavirus COVID-19 die relevant zijn voor Nederlanders.

De Jordaanse Premier, Dr. Omar Al-Razzaz, heeft zaterdag 14 maart 2020 in een persverklaring een reeks aanvullende maatregelen en besluiten van de regering aangekondigd om het Coronavirus COVID-19 aan te pakken, in het kader van de snelle wereldwijde ontwikkelingen en met als doel burgers en het land te beschermen. Deze maatregelen zijn:

Onderwijssector:

 • Onderwijsinstellingen (kinderdagverblijven, kleuterscholen, scholen, universiteiten, hogescholen, instellingen en opleidingsinstituten) zijn vanaf zondagochtend 15 maart 2020 voor een periode van twee weken gesloten.
 • Het ministerie van Onderwijs start volgende week met de uitrol van onderwijs op afstand via een e-learningsite van het ministerie en via landelijke tv-zenders.

Reismaatregelen:

 • Vanaf dinsdag 17 maart 2020 worden alle vluchten van / naar Jordanië opgeschort. Deze maatregel is tot nadere order. Uitgezonderd van deze maatregel zijn cargo-vluchten (commerciële goederen).
 • Bovenstaande maatregel geldt niet voor personeel van diplomatieke missies en internationale organisaties. Voorwaarde is dat de instructies van het ministerie van Volksgezondheid, inclusief zelfquarantaine, gedurende 14 dagen worden opgevolgd. Diplomatieke missies en internationale organisaties zullen het Jordaanse ministerie van Volksgezondheid via het Jordaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op de hoogte stellen als er bij personeel van de diplomatieke missie symptomen optreden die medisch onderzoek vereisen.
 • Alle grensovergangen over land en zee zijn gesloten voor passagiersvervoer vanaf dinsdag 17 maart, behalve voor commerciële vracht.
 • Jordaniërs die zich in het buitenland bevinden wordt geadviseerd om te blijven waar ze zijn.
 • Jordaniërs die zich in aangrenzende landen bevinden die dringend naar Jordanië moeten terugkeren, kunnen de land- of zee grenzen gebruiken om binnen te komen en zijn onderworpen aan de procedures van het ministerie van Volksgezondheid.

Openbare evenementen, religieuze bijeenkomsten en toerisme:

 • Alle openbare evenementen en bijeenkomsten worden opgeschort. Iedereen wordt aangeraden sociale evenementen, zoals uitvaarten en bruiloften, te vermijden.
 • De Jordaanse overheid adviseert burgers zo veel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk naar buiten te gaan, tenzij dit absoluut noodzakelijk is.
 • Onder leiding van de Fatwa Council en de Council of Churches wordt het gebed in alle moskeeën en kerken in Jordanië opgeschort. Als voorzorgs- en preventiemaatregel wordt de vrijdagpreek uitgezonden via tv stations.
 • Bezoeken aan ziekenhuizen en gevangenissen worden opgeschort vanaf zondag 15 maart 2020 tot nader order.
 • Toeristische en archeologische plekken zijn een week gesloten.
 • Sportevenementen zijn opgeschort. Bioscopen, zwembaden, sportclubs en jeugdcentra zijn tot nader order gesloten.
 • Shisha’s en roken in cafés en restaurants is verboden. De betrokken officiële instanties zijn bevoegd om elk café of restaurant te sluiten dat deze instructies niet naleeft.
 • Cafés en restaurants moeten afstanden tussen zitplaatsen in acht nemen volgens de instructies van het Ministerie van Volksgezondheid.

Maatregelen met betrekking tot de publieke en private sector:

 • Ministeries, overheidsdiensten, openbare en officiële instellingen zullen hun werk zonder opschorting voortzetten.
 • Voor de particuliere sector zal de Kamer van Koophandel in samenwerking met aanverwante partijen maatregelen nemen om de veiligheid en bedrijfscontinuïteit van werknemers te waarborgen.

Crisisopvolging en coördinatiemaatregelen:

 • Een aangewezen crisisteam zal de ontwikkelingen in verband met het coronavirus volgen en bestaat uit verschillende werkgroepen (grenzen, communicatie, bevoorrading en sociale bescherming).