Bereikbaarheid ambassade / actuele (reis)informatie coronavirus

Finland sluit grenzen

Vanaf 19 maart heeft Finland grotendeels de landsgrenzen gesloten. Lees hier meer > Vragen en antwoorden Reisadvies Finland

Meld u aan voor de BZ informatieservice

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van veiligheid kunt u zich aanmelden bij de informatieservice van het ministerie van Buitenlandse Zaken. U ontvangt dan altijd de laatste stand van zaken.
https://informatieservice.nederlandwereldwijd.nl/

24/7 BZ ContactCenter 24 uur per dag bereikbaar

Indien u zich in het buitenland in een noodsituatie verkeert, verwijzen wij u graag door naar het 24/7 BZ ContactCenter dat 24 uur per dag bereikbaar is op ‪+31 247 247 247.

Let op: aanpassing consulaire dienstverlening ambassade 18 maart - 15 juni

I.v.m. COVID-19 zal de consulaire dienstverlening in de periode 18 maart tot 15 juni worden gewijzigd. (Afhankelijk van de ontwikkelingen kan de periode veranderen).

Reisdocumenten:

Er worden geen aanvragen voor paspoorten aangenomen tenzij:
•        Een reisdocument verloopt of is verlopen en een reis om aantoonbare medische of humanitaire redenen geen verder uitstel duldt (geldt dus niet voor vakantiereizen!). Indien de noodzaak voor reizen acuut is, kan eventueel en in overleg, een LP (Laissez-Passer) afgegeven worden;

Overige diensten:
•        Diensten die tijdelijk worden stopgezet:
-          Optieverklaringen en naturalisatieverzoeken
-          Legalisatieverzoeken
-          Consulaire verklaringen
-          Aanvragen middels mobiel aanvraagstation

MVV procedure:
Alle MVV-verlening en daaraan gerelateerde taken worden tijdelijk stopgezet. De ambassade:
•        Neemt geen nieuwe MVV-aanvragen in
•        Geeft geen MVV’s af

In English > MVV procedure:
During 17 March - 15 June all MVV provision and related tasks stop. The embassy:
•       Does not accept new MVV applications
•       Does not issue MVV's

Voor noodgevallen kunt u mailen naar HEL-CA@minbuza.nl
Voor meer informatie: https://www.nederlandwereldwijd.nl/wonen-werken/paspoort-en-id-kaart

Overige informatie

Bekijk actuele informatie over het coronavirus (COVID-19) op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

For information about COVID-19 in Finland check de website from THL: https://thl.fi/en